CiC

Informacije o projektu

Ime projekta: Co-created Interactive Courseware
Acronym: CiC
Referenčna številka (št. pogodbe): 2019-1-UK01-KA203-061669
Področje: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Spletna stran/povezava: https://cic.um.si
Naročnik projekta/program: Erasmus+ КА2
Časovni okvir: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Vrednost projekta: 299,545.00 €
Stopnja lastnega financiranja (v %): 0%
Višina sofinanciranja (delež UM FERI): 50.502,00 €
Nosilec projekta na UM FERI: Prof. Tatjana Welzer

Sodelujoče organizacije

 • Koordinator projekta: University of Wolverhampton (UK)
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM (SLO),
 • Nextbook bvba (BE),
 • Katholieke Universiteit Leuven (BE),
 • Instituto Politecnico do Porto (PT)

Povzetek projekta

Hitro razvijajoče se izobraževalno okolje ponuja nova pričakovanja in zahteve glede orodij, ki podpirajo učni proces. Izobraževalna tehnologija je lahko del odgovora na številne današnje izzive v visokem šolstvu, kot je izjemno visoka stopnja neuspešnosti v prvem letniku na številnih študijskih področjih. Tehnologija je gonilna sila, ki bi lahko sprostila neviden potencial digitalno ozaveščene študente. A tudi ob vse večji uporabi digitalnih orodij se obet bistveno večje uspešnosti ali učinkovitosti študija še ni uresničil.

Ta projekt, Co-created Interactive Courseware, uporablja celostni pristop in predlaga rešitev, katere cilj je povečati zavzetost študentov z edinstvenim združevanjem treh stebrov:

 • družabno učno okolje, v katerem lahko študenti pomagajo drug drugemu pri učenju in spremljajo svoj napredek,
 • popolnoma avtomatiziran postopek objavljanja, kjer lahko avtorji objavijo svoj obstoječi (statični) učbeniški program in tako ustvarijo interaktivne učbenike z možnostjo soustvarjanja brez tehničnih stroškov,
 • mehanizem za učno analitiko, ki profesorjem/učiteljem omogoča vpogled v celotno učno pot študentov.

Tehnični okvir, na katerem bo temeljil ta projekt, Nextbook, se trenutno razvija in je bil pred kratkim obsežno beta testiran v pilotnem projektu na KU Leuven. Ta platforma je na voljo na spletni strani www.nextbook.io. Projekt bo vzpostavil pedagoško ozadje, na podlagi katerega bi se ta novo razpoložljiva orodja lahko izvajala v prihodnjih predmetih, njegov cilj pa je ustvariti metodologijo na področju soustvarjanja in učne analitike, ki bi se lahko uporabljala tudi v različnih kontekstih.

Projektni rezultati / aktivnosti

Dolgoročni cilj tega projekta je zagotoviti vire, ki so potrebni za sprejetje, izvajanje, podporo in širjenje uporabe Co-created Interactive Courseware v visokem šolstvu.

Ti viri vključujejo:

 • pedagoški okvir, ki opisuje, kako lahko učitelji soustvarjanje vključijo v svoje metode poučevanja,
 • gradivo za usposabljanje učiteljev in študentov,
 • primer učnega programa, obogatenega s funkcijami soustvarjanja,
 • spoznanja iz preteklih pilotnih projektov.

Vzpostavljen bo spletni center znanja, kjer bodo ti viri na voljo v angleščini, portugalščini, slovenščini, nizozemščini in drugih jezikih. To bazo znanja dopolnjuje interaktivna aplikacija, v kateri lahko učenci pregledujejo učne vsebine, ki jih objavijo njihovi učitelji, v kateri lahko učenci in učitelji medsebojno sodelujejo ter v kateri lahko izboljšajo in obogatijo učne vsebine z vgrajenim grafičnim urejevalnikom besedila.

Po zaključku projekta bodo številna usposabljanja in dogodki namenjeni širšemu občinstvu v vsaki od sodelujočih držav, vključno z izobraževalnimi ustanovami, ki niso neposredno vključene v ta projekt. Ker se vrednost platforme, ki temelji na skupnosti, linearno povečuje z velikostjo njene skupnosti, bodo ti dogodki postavili temelje za nadaljnjo rast in zagotovili dolgoročno trajnost pobude.

Aktivnosti UM FERI

Univerza v Mariboru bo prevzela vodilno vlogo pri razvoju gradiv v O5, ker imata spletna stran, ki temelji na skupnosti, in spletna platforma za soustvarjanje ključno vlogo pri vključevanju različnih intelektualnih rezultatov.

Comments are closed.