Smart SME’s (Pametna MSP)

Ime projekta: Smart SME’s (Pametna MSP)

Shema: Co-financed by the European Parliament through the Alpine Region Preparatory Action Fund (ARPAF)

Časovni okvir: 1.8.2019 – 31.1.2021

Vrednost projekta: 233.588,89 €

Višina sofinanciranja: 210.230,00 €

Nosilec projekta na UM FERI: doc. dr. Aida Kamišalić Latifić

Koordinator projekta: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete – SAB

Sodelujoče organizacije:

  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (Slovenija),
  • Department for Economic Development, Research and Labour of the Autonomous Province of Trento (Italija),
  • Hub Innovazione Trentino – Fondazione (Italija),
  • Anteja ECG (Slovenija),
  • ecoplus. The Business Agency of Lower Austria (Avstrija),
  • BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (Nemčija).

Povzetek projekta:

Cilj projekta Smart SME’s je razumeti, v kolikšni meri mala in srednje velika podjetja, ki proizvajajo, predelujejo in uporabljajo naravna vlakna, uporabljajo orodja in pristope digitalizacije. Projekt bo ocenil tudi ovire, ki malim in srednje velikim podjetjem preprečujejo izkoriščanje celotnega potenciala digitalnih rešitev. Za projekt je bil ustanovljen mednarodni konzorcij, ki ga sestavljajo Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter partnerji iz Italije, Spodnje Avstrije, Nemčije, Slovenije in Švice.

Vsako malo in srednje veliko podjetje rutinsko uporablja elektronsko pošto, čeprav zdaj digitalizacija ponuja podjetjem celo vrsto rešitev, ki naredijo življenje lažje in poslovanje donosnejše – od sistemov za upravljanje z elektronskimi dokumenti, promocijo proizvodov in storitev na družbenih omrežjih, do e-trgovine in Big Data. Vpeljava digitalizacije je uspešna le, kadar si vodje podjetij teh ukrepov želijo in jih podpirajo. Mala in srednje velika podjetja imajo običajno majhne vodstvene skupine, ki so preobremenjene z drugimi nalogami, zato jim ostane zelo malo časa za identifikacijo in uporabo potenciala, ki ga ponuja digitalizacija. Podjetja na podeželju imajo še dodatno težavo s pogosto nezanesljivo internetno povezavo.

Projekt Smart SME’s bo prispeval k iskanju rešitev za premagovanje obstoječih ovir. Posebej se bo osredotočil na podjetja prisotna v verigah vrednosti, ki temeljijo na biološki osnovi in proizvajajo, predelujejo in uporabljajo materiale na osnovi naravnih vlaken, ki so gojeni ali pridobljeni iz biološkega odpada. Projekt se torej loteva ideje trajnostne preobrazbe Alpske regije s konceptom bioekonomije. Vključeval bo zbiranje obstoječega znanja o digitalizaciji od raziskovalnih institucij, industrijskih grozdov, digitalnih inovacijskih središč in drugih ponudnikov storitev, ocenjevanje stopnje digitalizacije malih in srednje velikih podjetij, natančno določitev problemov, ki ovirajo izvajanje digitalizacije, kot tudi demonstracijo ukrepov (tehničnih in netehničnih) za premagovanje obstoječih ovir. Razviti bodo pilotni primeri za uporabo v specifičnih verigah vrednosti, ki temeljijo na biološki osnovi.

Comments are closed.