Interesne skupine

Na Inštitutu za informatiko delujejo trenutno tri interesne skupine, ki združujejo zaposlene s podobnimi raziskovalnimi in interesnimi področji.

Comments are closed.