Magistrski študij

Magistrski program Informatika in podatkovne tehnologije ponuja širok spekter znanja in veščin, med katere sodijo sodobne informacijske in podatkovne platforme, IT/IS arhitekture, razvoj programske opreme, napredna informacijska varnost, inteligentne informacijske rešitve, podatkovne tehnologije, upravljanje poslovnih procesov, ERP, storitvene arhitekture, digitalne inovacije, digitalna preobrazba poslovanja in strateško planiranje informatike.

Študijski program omogoča študentom izjemno izbirnost, saj lahko študentje razen skupnega uvodnega semestra izbirajo med tremi različnimi moduli in dvema izbirnima predmetoma ter si na ta način sami izberejo in oblikujejo specializacijo za prihodnjo poklicno pot. Tako so v drugem semestru na izbiro moduli Upravljanje poslovnih procesov, Inteligentne informacijske rešitve ter Sodobne IT platforme in arhitekture, v tretjem semestru pa Varnost in upravljanje z varnostjo, Digitalne inovacije ter Upravljanje informatike. Vsak modul predstavlja zaključen nabor znanj naslovljenega področja. Prvi semester obsega sklop petih predmetov z ključnimi znanji profila informatika , tj. Razvoj informacijskih rešitev in storitev, Podatkovne tehnologije in storitve, Storitveno usmerjene arhitekture, Optimizacija poslovnih procesov ter Razvoj inteligentnih rešitev s strojnim učenjem.

Diplomanti magistrskega študijskega programa Informatika in podatkovne tehnologije bodo pridobili akademsko in strokovno znanje s področja informatike, informacijskih tehnologij in informacijskih sistemov ter praktično znanje in veščine za razvoj celotnega spektra naprednih informacijskih rešitev, na katerih bodo učinkovito gradili svojo kariero. Program temelji na sinergiji industrijskega in akademskega sveta ter je podprt z aktivno vlogo gospodarstva, kar omogoča študentom zaposlitev doma in v tujini.

Podrobnejše informacije so dostopne na straneh FERI.

Comments are closed.