Magistrski študij

Magistrski študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja je namenjen študentom, ki želijo svoja znanja informatike, računalništva ter informacijskih in sorodnih sodobnih tehnologij, pridobljena na prvi stopnji študija z omenjenih področij, nadgraditi in poglobiti. Cilj programa je namreč pridobiti širok spekter kompetenc in poglobljeno strokovno, na znanstvenih dejstvih temelječe znanje informatike in tehnologij komuniciranja, dopolnjeno in prepleteno s ključnimi znanji s področij upravljanja tehnologij, projektnega vodenja, ključnimi poslovno ekonomskimi znanji in znanji inovacijskega managementa.

Sodobna, modularna zasnova študija poleg temeljnih znanj informatike omogoča študentom specializacijo z izbiro posameznih tematskih modulov, zasnovanih na smernicah sodobnega razvoja IKT ter ugotovljenih potrebah slovenskega in svetovnega gospodarstva:

  • Upravljanje poslovnih procesov
  • Inteligentne informacijske rešitve
  • Sodobne IT platforme in arhitekture
  • Varnost IS in upravljanje z varnostjo
  • Storitvena znanost
  • Komunikacije in sodelovanje

Kadri, ki bodo uspešno zaključili magistrski program ITK, bodo usposobljeni opravljati visoko specializirana strokovna dela ter pripravljeni na aktivnosti, povezane z raziskavami, razvojem in inovacijami. Usposobljeni bodo uporabiti pridobljeno znanje na najrazličnejših področjih. Študijski program predstavlja optimalno kombinacijo teoretičnih in aplikativnih vsebin, ki se med seboj dopolnjujejo in zagotavljajo sinergijske učinke. Program omogoča kompetentno in kompetitivno vključevanje diplomanta v informacijsko družbo – družbo znanja.

Podrobnejše informacije so dostopne na straneh FERI.

Comments are closed.