Timsko in projektno usmerjeno delo študentov

“Povej mi in bom pozabil,
pokaži mi in si bom zapomnil,
vključi me v delo, da bom znal.”
— Konfucij

Ljudje se vse življenje učimo, pa se tega največkrat niti ne zavedamo, saj poteka učenje na naraven način, z reševanjem problemov, kot se sproti pojavljajo. Za problem, ki ga želimo rešiti, poiščemo primerno rešitev, se naučimo, kar je za rešitev potrebno in si to običajno tudi dobro zapomnimo. Zato, da bomo naslednjič, ko bomo naleteli na podoben problem, rešitev našli lažje in hitreje.

 

Podoben, naraven in problemsko usmerjen način učenja, prakticiramo tudi na našem študijskem programu. Zavedamo se, da morajo študenti za kasnejše uspešne kariere med študijem pridobiti znanja, ki združujejo industrijsko prakso s teorijo, na naraven način. Zato izvajamo velik del študija v obliki timskega, projektno usmerjenega dela študentov v sodobno opremljenih računalniških učilnicah in laboratorijih. Poleg specifičnih tehničnih znanj študenti pridobijo še potrebna komunikacijska in organizacijska znanja, naučijo se odgovornega samostojnega dela, sodelovanja, vodenja in dela v projektnih skupinah.

Študentsko projektno delo je običajno zasnovano tako, da pri sestavi projektnih skupin upošteva individualno znanje, lastnosti in želje posameznikov, na osnovi katerih celotna skupina lažje dokonča konkretno nalogo, posamezniki dopolnjujejo manjkajoča znanja, se medsebojno motivirajo in na optimalen način udejanjijo svoje talente.

Naloge so pripravljene v aktivnem sodelovanju z gospodarstvom, s čimer se študenti že med samim študijem srečajo z dejansko obliko in načinom dela, kot se izvaja v različnih podjetjih in organizacijah. Hkrati nabor projektov zajema širok spekter možnih nalog in se ne omeji zgolj na enovrstno dejavnost ter tako študentu razširi obzorje glede vrste možnih zaposlitev po končanju študija.

Nabor projektov, v odvisnosti od predmetov, v sklopu katerih projektno delo poteka, zajema najrazličnejše naloge, vključno z vsemi vidiki razvoja informacijskih rešitev, planiranja in vodenja projektov, organizacije informacijskih dejavnosti, integracije poslovnih sistemov, pa vse do implementacije pametnih rešitev in naprav.

Glej tudi: predstavitev študentskih projektov.

Comments are closed.