O inštitutu

Inštitut za informatiko izvaja raziskave na področju informatike – informacijskih sistemov, rešitev in storitev, ki temeljijo na uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Na UM FERI je Inštitut za informatiko tudi nosilec izobraževanja na teh področjih. Izobraževanje poteka predvsem na dodiplomskih in podiplomskih programih Informatika in tehnologije komuniciranja, delno pa izvaja tudi druge programe na FERI, v največji meri program Medijskih komunikacij.

Zgodovina

Inštitut za informatiko je bil ustanovljen leta 1993, njegovi člani oz. raziskovalci pa so že pred tem aktivno sooblikovali dogajanja in smernice razvoja na področju računalništva in informatike. V letu 1978 so razvili UMRS-1 tj. prvi mikroračunalnik v Sloveniji na eni kartici, leta 1980 za potrebe podjetja Iskra Avtomatika operacijski sistem teleinformacijskega sistema za vodenje železniškega prometa. Tradicijo dobrega sodelovanja in prenosa mednarodno odmevnih rezultatov RR dela v prakso smo ohranili vse do današnjih dni. Rezultat uspešnega interdisciplinarnega povezovanja, sodelovanja akademske in industrijske sfere predstavljajo rešitve kot so npr. metodologija PROCESUS, sistem eCestninjenje  – Cestninjenje v prostem prometnem toku (2002), 24alife  – Družina rešitev/storitev za preprečevanje stresa in spodbujanje zdravega življenjskega stila (2013) ter eCall – napredna e-storitev za pomoč voznikom v težavah (2014). Odmevnejša mednarodna sodelovanja so potekala v sklopu projektov IFATIS, Teamwork, mGBL, ManagEUr, CROm EU, PraXIS, SALEIE, SEE I3E, CONCORDIO in CyberSec4Europe ter iniciativ NESSI in Artemis.

Izobraževalna dejavnost

Rezultate raziskav in pridobljene praktične izkušnje smo sodelavci inštituta najprej prenašali na študente na smeri računalništvo v sklopu študija Elektrotehnike (od 1981), nato od leta 1984 v študijskem programu Računalništvo in informatika, od leta 2007 pa v sklopu samostojnih študijskih programov Informatika in tehnologije komuniciranja (ITK) na univerzitetni in visokošolski, od leta 2010 pa še na bolonjski magistrski stopnji. Vpeti smo tudi v izvajanje drugih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na FERI, v največji meri v program Medijske komunikacije. S kolegi na Fakulteti za varnostne vede UM smo vzpostavili program Informacijska varnost (VS), sodelujemo pa tudi na programu Bioinformatika na Fakulteti za zdravstvene vede.

Raziskovalna področja

Raziskovalno delo poteka na naslednjih področjih: Informacijski sistemi, Programsko inženirstvo, Vgrajeni sistemi, Inteligentni sistemi, informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Comments are closed.