Prosto izbirni predmeti

Zelo pomembna prednost bolonjskega študija je možnost izbiranja predmetov, s katerimi bodisi poglobite svoja strokovna znanja, bodisi jih izkoristite za osebnostno rast in izkoriščanje svojih talentov. Z izbirnimi predmeti je ponujena možnost dopolnitve izbranih učnih vsebin s takimi, za katere ima posameznika oseben interes.

Na študijskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja je študentom ponujena bogata možnost izbire. Poleg pripravljenih strokovnih smeri, z izbiro katerih študentke in študenti skozi nabor pripravljenih predmetov poglobijo svoje znanje v želeni usmeritvi, so na voljo še prosto izbirni predmeti. Seznam izbirnih predmetov se zbere in ponudi študentom pred vpisom v posamezni letnik študija.

 Študenti univerzitetnega (UNI) študija ITK imajo na voljo

  • izbiro smeri Informacijski sistemi ali Upravljanje informatike, ki vsaka zajema tri izbrane strokovne predmete v skupni vrednosti 18 ECTS
  • prosto izbirne predmete v skupni vrednosti 23 ECTS (ki jih lahko prosto izberejo iz nabora več deset aktualnih, strokovnih predmetov FERI ali celotnega nabora več sto univerzitetnih predmetov Univerze v Mariboru)

Študenti visokošolskega strokovnega (VS) študija ITK imajo na voljo

  • izbiro smeri Sistemska podpora ITK ali Razvoj informacijskih sistemov, ki vsaka zajema nabor treh izbranih strokovnih predmetov v skupni vrednosti 15 ECTS
  • prosto izbirne predmete v skupni vrednosti 20 ECTS (ki jih lahko prosto izberejo iz nabora več deset aktualnih, strokovnih predmetov FERI ali celotnega nabora predmetov Univerze v Mariboru)

Glej tudi: predmetnik UNIpredmetnik VS.

Comments are closed.