Doktorski študij

Sodelavci Inštituta za informatiko sodelujemo tudi pri izvedbi bolonjskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika.

Doktorski študijski program Računalništvo in informatika poenoteno vključuje vsa področja računalništva in informatike, saj menimo, da doktorsko izobraževanje poudarja skupne temelje, kot so spodbujanje kritične misli in iskanja novih rešitev, uvajanje v raziskovalno delo in spoznavanje z raziskovalno metodologijo, tehnikami in okolji ter povezovanje izvirnih idej z njihovo uporabno vrednostjo. Raznovrstnost in posebnosti podpodročij v okviru računalništva in informatike so povezane predvsem z raziskovalnimi možnostmi pri posameznih mentorjih doktorskih študentov, ki z izbirnimi predmeti, individualnim raziskovanjem in s seminarskim delom oblikujejo eno izmed mnogih možnih znanstvenih usmeritev znotraj računalništva in informatike.

Doktorski program Računalništvo in informatika ponuja vsebine iz temeljnega računalništva, računalniških, programskih in informacijskih znanosti ter informacijskih sistemov. V programu so ponujene izbire, ki zagotavljajo možnosti za raziskovalno povezanost z drugimi znanstvenimi področji, saj sta računalništvo in informatika nujno prisotna v večini današnjih raziskav. Tako ta doktorski program ponuja široke možnosti izbire študijskih usmeritev in tem za doktorske disertacije.

V Sloveniji se vedno izraziteje pojavlja razvojni zaostanek za razvitimi državami Evropske unije in ostalih delov sveta. Analize kažejo, da je glavni vzrok za to premajhno število raziskovalcev in predvsem prešibko ustvarjanje novega znanja ter njegovega uvajanja v visokotehnološke proizvode z zelo visoko dodano vrednostjo. Slovenske gospodarske družbe nimajo svojih raziskovalnih oddelkov, premajhno število inštitutskih in univerzitetnih raziskovalcev pa onemogoča, da bi zapolnili to vrzel. Izjemno pomembno poslanstvo slovenskih univerz je torej, da čim prej izobrazijo več kvalitetnih raziskovalcev, ki jim ne bodo tuji znanstveni pristopi in razvojno inoviranje. Prav navedeno je tudi osnovno vodilo doktorskega študija Računalništvo in informatika, ki spodbuja samostojnost, motiviranost in inovativnost študentov s sodobnimi didaktičnimi pristopi ter zagotavlja raziskovalno okolje in delo z ustrezno raziskovalno opremo.

Podroben opis študija je dosegljiv na straneh FERI.

Comments are closed.