Vrste in potek študija IPT/ITK

Na voljo sta dve vrsti študija:

Obe vrsti študija sta zasnovani tako, da med njima obstaja smiselna povezava. Profili diplomantov se tako učinkovito dopolnjujejo.

Univerzitetni študij IPT

Univerzitetni študij Informatika in podatkovne tehnologije je prvenstveno namenjen študentom, ki želijo pridobiti vrhunska znanja s področja informatike in podatkovnih tehnologij ter predvidoma nameravajo študij nadaljevati na drugi (magistrski) bolonjski stopnji. Diplomanti bodo pridobili močna temeljna in strokovna znanja, veščine upravljanja in vodenja projektov in skupin, sposobnost načrtovanja, jasnega izražanja in kritičnega mišljenja. Čeprav lahko diplomanti pridobljeno znanje s pridom izkoristijo za pridobitev delovnega mesta, takojšnja zaposljivost pri univerzitetnem študiju ni na prvem mestu. Po zaključku univerzitetnega študija imajo diplomanti odlično osnovo za nadaljevanje študija na drugi (magistrski) bolonjski stopnji.

Na univerzitetnem študijskem programu IPT lahko študenti izbirajo med dvema smerema študija:

  • Informacijski sistemi
  • Informacijska varnost

Smeri študija se ločita v petem semestru, kjer so predvideni naslednji predmeti:

  Informacijski sistemi Informacijska varnost
Obvezni predmeti Inteligentno upravljanje procesov Digitalna forenzika
  Konvergenca in integracija sistemov Kibernetska varnost
  Razvoj vseprisotnih informacijskih rešitev Zagotavljanje kakovosti
   Tehnologije integracije in digitalizacije storitev Tehnologije integracije in digitalizacije storitev
Izbirni predmet Izbirni predmet 3 Izbirni predmet 3

Podrobnejši potek izvajanja univerzitetnega študija je razviden iz predmetnika.

Visokošolski strokovni študij ITK

Visokošolski strokovni študij Informatika in tehnologije komuniciranja je prvenstveno namenjen študentom, ki želijo pridobiti predvsem praktična uporabna znanja s področja informatike in tehnologij komuniciranja in iščejo takojšnjo zaposlitev po diplomi. Diplomanti bodo pridobili močna strokovna znanja, veščine projektnega dela in sodelovanja v skupinah, sposobnost načrtovanja in implementacije informacijsko-komunikacijskih rešitev. Čeprav je pri visokošolskem strokovnem študiju na prvem mestu takojšnja zaposljivost, lahko diplomanti tudi nadaljujejo študij na drugi (magistrski) bolonjski stopnji; v takem primeru se jim pred nadaljevanjem priporoča poglobitev nekaterih temeljnih znanj.

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu ITK lahko študenti prav tako izbirajo med dvema smerema študija:

  • Razvoj informacijskih sistemov
  • Sistemska podpora ITK

Smeri študija se ločita v petem semestru, kjer so predvideni naslednji predmeti:

  Razvoj informacijskih sistemov Sistemska podpora ITK
Obvezni predmeti Razvoj mobilnih rešitev Podatkovne baze II
  Razvoj informacijskih storitev Sistemska podpora IKT
  Portali in sistemi znanja Podatkovno skladiščenje
  Upravljanje IKT Upravljanje IKT
Izbirna predmeta Izbirni predmet 2 Izbirni predmet 2
  Izbirni predmet 3 Izbirni predmet 3

Podrobnejši potek izvajanja visokošolskega strokovnega študija je razviden iz predmetnika.

Povezava med UNI in VS študijem IPT/IKT

Obe vrsti študija (UNI in VS) se medsebojno dopolnjujeta, tako da skupaj pokrivata celoten spekter potreb gospodarstva po profilih strokovnjakov s področja IPT/IKT. Pri tem so poudarki univerzitetnega študija močni temelji, visoka strokovnost in nadaljevanje študija, na visokošolskem strokovnem študiju pa praktična uporabna znanja, strokovnost in takojšnja zaposljivost.

Comments are closed.