Zimska šola – Razvoj spletnih rešitev z ogrodjem Angular 2

Angular je najpopularnejše ogrodje za razvoj enostranskih spletnih aplikacij. Različica 2 se od predhodnika zelo razlikuje. Temelji na prepoznanih najboljših praksah, vključuje novosti, kot so jezik TypeSpript, ter omogoča hiter in enostaven razvoj kompleksnih spletnih rešitev. V povezavi z ostalimi razvojnimi in izvajalnimi okolji, kot so Node.JS, Express in MongoDB tvori t.i. celostno rešitev (angl. »full stack«) za razvoj spletnih aplikacij.

Na Inštitutu za informatiko, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, želimo približati razvoj aplikacij na ogrodju Angular 2, študentom, ki želijo obdobje brez predavanj izkoristiti tudi za širitev svojih znanj. V ta namen smo organizirali tridnevno zimsko šolo razvoja spletnih rešitev z ogrodjem Angular 2. Na zimski šoli bomo spoznali tudi izvajalno okolje Node.JS, ogrodje Express ter nosql podatkovno bazo MongoDB.

Zimsko šolo prirejamo v sodelovanju z RC IKTS Savinja Žalec, kjer bo zimska šola tudi potekala.

Zimska šola bo potekala med 15. in 17. februarjem 2017 v Žalcu.

Prijava

Prijave bodo odprte do nedelje, 5. 2. 2017. Ker je število mest omejeno, si organizator pridržuje pravico do izbora kandidatov in kandidatk. O izboru boste obveščeni v ponedeljek, 6. 2. 2017. Od prijavljenih kandidatov in kandidatk pričakujemo poznavanje osnovnih spletnih tehnologij: HTML5, CSS, JavaScript.

Vsebina zimske šole

 Dan 1: Uvod, Razvoj zalednega sistema (Node.JS, Express)

 • Uvod
  • Hiter pregled vsebine, orodij in pristopov
 • Enostranske spletne aplikacije (Single page applications – SPA)
  • Motivacija, namen
  • Trojček HTML5, CSS, JS
  • Tipična arhitektura rešitve
  • Popularna ogrodja
 • Node.JS in Express
  • Uvod, pregled, tudi ES6
  • Arhitektura (povezava z Express)
  • Upravljalec paketov npm
 • Angular 2 – uvod
  • Predstavitev ogrodja
  • Ukazna vrstica (CLI)
  • TypeScript (v primerjavi z navadnim JS)
 • Namestitev razvojnega okolja
 • Zaledni sistem: arhitekturni stil REST (na hitro)
  • GET, POST, PUT, DELETE
  • Priprava in zagon zalednega sistema

Dan 2: Angular 2

 • Arhitektura Angular2
  • Module
  • Component
  • Template
  • Metadata
  • Data Binding
  • Service
  • Directive
  • Dependency Injection
 • Življenjski cikel aplikacije
 • Priprava, zagon in pregled osnovne Angular 2 aplikacije
 • Root modul
 • Delo s podatki (prikazovanje podatkov)
 • Vgrajene direktive
 • Obrazci (zajem podatkov)
 • Komunikacija med komponentami
 • Vrivanje odvisnosti
 • Storitve
 • HTTP
 • Navigacija, routing

Dan 3: Mongo DB, objava aplikacije, napredne teme

 • Mongo DB
  • NoSql baza Mongo DB (na hitro)
  • Mongoose
 • Mongo DB kot zaleden sistem z vmesnikom REST
 • Nameščanje aplikacij (oblak)
 • Napredne teme
  • Varnost z uporabo OAuth 2
  • Heartbeat
  • Lokalizacija aplikacij

Comments are closed.