Blockchain Lab:UM

Blockchain Lab:UM je multidisciplinarna skupina raziskovalcev, razvijalcev in svetovalcev, ki načrtuje, razvija in vrednoti rešitve in storitve, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov. Naše dejavnosti so usmerjene v spodbujanje in pospeševanje uporabe tehnologije veriženja blokov pri razvoju inovativnih informacijskih rešitev in storitev, ki podpirajo nove poslovne modele.

Naše poslanstvo je večplastno: (1) z aktivnim raziskovanjem področja tehnologije veriženja blokov stremimo k razvoju tehnologije in tudi reševanju obstoječih pomanjkljivosti le te, (2) z izobraževanjem študentov, podjetij in javnosti želimo le tem predstaviti poglavitne lastnosti tehnologije ter prednostih in slabostih uporabe le te, ter (3) pomagati gospodarstvu pri pobudah za digitalno preoblikovanje z zagotavljanjem visokokakovostnega, sodobnega in uporabnega znanja, obogatenega z dobrimi razvojnimi in poslovnimi praksami, povezanimi s tehnologijo veriženja blokov.

Comments are closed.