Zimska šola: Priprave na certificiranje iz Jave SE 7

Javanske tehnologije zasedajo mesto ene izmed trenutno vodilnih platform za razvoj sodobnih informacijskih rešitev. Glede na nezanemarljiv tržni delež se posledično na trgu dela pojavlja konstantna potreba po kakovostnih javanskih razvijalcih.

Oraclov OCA/OCP, Java SE 7 certifikacijski izpit je namenjen razvijalcem, ki so osvojili ključne lastnosti programskega jezika Java ter objektno orientiranega pristopa razvoja programskih rešitev. Pridobljen certifikat tako daje delodajalcem jasen signal, da razvijalec razume temelje sintakse ter strukture programskega jezika Java ter je sposoben samostojno razvijati na javanskih tehnologijah temelječe aplikacije, tako v namiznem kot strežniškem okolju.

Pridobljen certifikat predstavlja veliko priložnost tudi za študente, ki šele vstopajo na trg dela, ter bi z industrijsko sprejetim certifikatom svojim bodočim delodajalcem želeli izkazati poglobljenost znanj, ki so jih pridobili tekom študija.

V okviru priprav smo obdelali vsebinska področja dveh certifikacijskih izpitov:

  • 1. stopnja: OCA, Java SE 7 Programmer I  (1Z0-803)
  • 2. stopnja: OCP, Java SE 7 Programmer II  (1Z0-804)

Kako opraviti izpit?

OCA, Java SE 7 Programmer I OCP, Java SE 7 Programmer II
nivo znanja začetniški napredni
predpogoj za pristop k izpitu brez Java SE 7 Programmer I
trajanje izpita 150 min 150 min
število vprašanj 90 90
prag pridobitve certifikata 63% 65%
cena* ~ 193 € + DDV ~ 193 € + DDV

*Izpit se opravlja v avtoriziranem izpitnem centru Pearson VUE (npr. LanCom d.o.o.) in poteka v angleškem jeziku. Natančno ceno izpitov najdete na strani http://education.oracle.com.

Cilji pripravljalnih srečanj

  • podajanje smernice in napotkov za pripravo na izpit
  • skupinsko delo
  • podajanje dodatne razlage sicer samostojno predelanih tematik

Gradivo

Priprave bodo temeljile na gradivu:

Zimsko šolo so omogočili

 

ii logo ikts logo