Praktikumi – združevanje teorije z industrijsko prakso

Osrednji cilj univerzitetnega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja je izobrazba diplomantov z vrhunskimi znanji, ki jih bodo učinkovito uporabili v realnem, poslovnem okolju. V ta namen na visokošolskem programu študenti praktično znanje pridobivajo z obvezno prakso na podjetjih v zadnjem letniku. Na univerzitetnem programu pa udejanjamo temeljne koncepte in specializirane strokovne vsebine v obliki praktikumov – to je posebnih predmetov, ki se intenzivno izvajajo konec vsakega letnika in v okviru katerih študenti pridobljeno znanje utrdijo z izvedbo realnih praktičnih projektov, zasnovanih in izvajanih v sodelovanju s podjetji in organizacijami s področja IKT.

S praktikumi študenti že v času študija razvijajo sposobnosti kreativnega in timskega dela ter praktičnih inženirskih veščin, kar jim zagotavlja hitrejše vključevanje v delovno okolje, strokovno napredovanje in oseben razvoj. V sodelovanju z gospodarskimi partnerji pa lahko študenti že pred zaključkom študija navežejo pomembne stike za kasnejšo zaposlitev.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://praktik.um.si.

Glej tudi: Timsko in projektno delo.

Aplikativna področja

Projektne naloge za praktikume so z naslednjih področij:

  • IT industrija,
  • poslovanje,
  • javna uprava,
  • zdravstvo in medicina,
  • mediji,
  • transport in logistika,
  • finance, bančništvo in zavarovalništvo.

Sodelovanje z gospodarstvom

Dobro sodelovanje z gospodarskimi partnerji je zagotovljeno, saj na Inštitutu za informatiko v okviru svojih razvojno-raziskovalnih projektov izvajamo tudi veliko seminarjev in izobraževanj za podjetja in različne ustanove. Na ta način prenašamo v gospodarstvo nova znanja, ki so zajeta v študijskem programu ITK. Diplomanti ITK se ob zaposlitvi tako pogosto znajdejo v okolju, ki od njih zahteva podobno, kot praktikumi v času študija.

Comments are closed.