Obštudijske dejavnosti

Na Inštitutu za informatiko postavljamo pri pedagoškem delu študente v ospredje. V veliki meri jih želimo aktivno vključiti v projekte aktualnih problematik s področja informatike. Večina teoretičnega in praktičnega izobraževanja temelji na iskanju rešitev realnih izzivov, s katerimi se srečujejo tako slovenska kot tudi svetovna podjetja. Dolgotrajno sodelovanje med Inštitutom za informatiko in gospodarstvom omogoča študentom vpogled v realno delovanje podjetij. S tem si študenti ustvarijo in širijo krog strokovnih poznanstev, ki nemalokrat pripeljejo do dolgoročnega sodelovanja.

Za najbolj zagnane in uspešne študente ne zmanjka aktivnosti in priložnosti za nabiranje izkušenj. Pri tem sledimo aktualnim trendom na trgu. Študentom ponujamo sodelovanje na zimskih in poletnih šolah Jave, od leta 2000 so študenti lahko sodelovali na šolah za Javo v okviru iniciative jTrain. Zaradi povečanega zanimanja za ogrodje .NET smo redno organizirali zimske in poletne šole ogrodja .NET. Druge organizirane poletne šole so še: poletna šola Jave, poletna šola platforme Android, poletna šola mobilnih platform. Organizirana je bila tudi pripravljalna delavnica za pridobitev mednarodno priznanega certifikata iz Jave.

Našim študentom omogočamo brezplačno udeležbo na priznanih konferencah in strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo sami, med katerimi je priljubljena konferenca OTS. Tisti z največ pridobljenega znanja se lahko odločijo za certificiranje in dokažejo poznavanje specifičnega področja tudi s potrdili, pridobljenimi zunaj študijskega programa.

In nenazadnje študenti z največ delovnega elana sestavijo tekmovalne skupine, ki pod mentorstvom naših profesorjev in asistentov sodelujejo na različnih priznanih mednarodnih tekmovanjih, kot na primer Imagine Cup.

Raziskovalne možnosti, tekmovanja, ekskurzije

Naši študenti radi izkoriščajo možnost vključevanja v delo laboratorijev na Inštitutu za informatiko. Gojimo namreč tradicijo sodelovanja študentov pri razvojno-raziskovalnem delu naših raziskovalcev, podiplomskih študentov in profesorjev.

Prav tako imajo študenti na FERI možnost sodelovanja na različnih tekmovanjih ter se udeležiti raznih strokovnih ekskurzij (tako mednarodnih – ZDA, CeBit, podjetje Infonova, kot tudi domačih – konferenca CLAAS, podjetja Pivovarna Union, Cor&Fja OdaTeam, Iskratel, Luka Koper, Gorenje).

Opravljanje študijskih obveznosti v tujini

Potovati po svetu, spoznavati ljudi, druge kulture, pokrajine, običaje. To je želja mnogih mladih, ki jih v študentskih letih vleče od doma. Našim študentom ponujamo možnost opravljanja posameznih študijskih obveznosti v tujini, ko lahko željo po potovanju združijo še s koristnim nabiranjem znanja in izkušenj na partnerskih univerzah po svetu. Pri tem sta v veliko pomoč mobilnostna programa ERASMUS in CEEPUS, saj preko teh tako zaposleni kot študenti pridobijo materialno podporo ter strokovno omrežje mednarodnih izmenjav.

Eden izmed mnogih, ki so izkoristili mobilnost programa ERASMUS, je tudi študent Marko Gašparič. O študiju na ITK in o svoji Erasmus izkušnji je povedal: »Čeprav sem končal splošno gimnazijo in pri vpisu nisem bil prepričan, ali je ITK prava stvar zame, odločitve nisem nikoli obžaloval. Všeč mi je, da je program organiziran tako, da se že v prvem letniku naučiš dovolj, da lahko začneš z delom. To je zelo pomembno, saj smo bili tisti, ki smo si ob študiju pridobivali praktične izkušnje, uspešnejši tudi na vajah in izpitih. Sam sem od konca prvega letnika do vpisa na drugo stopnjo delal na Inštitutu za informatiko, predvsem kot razvijalec informacijskih rešitev. Lani sem v zimskem semestru odšel tudi na Erasmus izmenjavo v Bolzano. Ker je bil eden od tamkajšnjih profesorjev zelo zadovoljen z mojim znanjem, mi je ponudil sodelovanje v Centru za uporabno programsko inženirstvo. Sodelovanje trenutno usklajujem tako, da sem med študijem v Mariboru, med počitnicami pa v Italiji. Tudi magistrsko nalogo bom pisal tam, saj FERI vzpodbuja sodelovanje med fakultetami. Za dodatno izobraževanje pa ni nujno potrebno iti v tujino. Na fakulteti so redno organizirane konference in delavnice.«

Seznam nekaterih univerz, s katerimi ima FERI sklenjene medsebojne pogodbe o študentski izmenjav in druge pomembne informacije o študiju v tujini so na voljo na straneh FERI.

Zabavno druženje

Zavedamo se pomena dobrega sodelovanja in pristnega odnosa med študenti in profesorji tudi izven običajnih študijskih aktivnosti. Tako omogočamo študentom, da se s profesorji pomerijo tudi na svojem terenu.

Nogomet

 

Naši uspešni študenti pa vsem bodočim študentom sporočajo še naslednje: Bodite aktivni! Razmišljajte drzno in predvsem s svojo glavo. Nove ideje in inovacije so gonilna sila napredka na področju informacijskih tehnologij.

Comments are closed.