Laboratorij za informacijske sisteme

Delo Laboratorija za informacijske sisteme je usmerjeno predvsem v načrtovanje, razvoj in vrednotenje novih pristopov, metod, orodij in tehnologij, ki naj bi pripomogle k učinkovitejšim in uspešnejšim informacijskim rešitvam in storitvam. Pri tem poskušamo celovito nasloviti ne le tehnične, temveč tudi človeške, organizacijske, poslovne in ostale vidike sodobnih informacijskih rešitev in storitev.

Poudarek je na definiranju učinkovitih metod načrtovanja, razvoja in upravljanja informacijskih rešitev in storitev, vpeljavi in uporabi metrik, uporabi sodobnih storitvenih in semantičnih tehnologij za vzpostavitev agilne informacijske in poslovne arhitekture ter celovitih informacijskih rešitvah, pa tudi ponovni uporabi, dobrih praksah in referenčnih modelih, ter pristopih, ki omogočajo boljšo komunikacijo med vsemi akterji, vpletenimi v razvoj in vzdrževanje, modeliranje in optimizacijo poslovnih procesov ter medorganizacijsko povezovanje.

Raziskovalna področja Laboratorija za informacijske sisteme

 • notacije, pristopi in metode na področju programskega, informacijskega in storitvenega inženirstva
 • storitveno usmerjene arhitekture
 • objektni in komponentni razvoj
 • sodobna procesna ogrodja
 • agilne metodologije
 • upravljanje poslovnih in informacijskih procesov
 • metrike in kvantitativno vrednotenje kompleksnosti proizvodov, procesov in osebja
 • vrednotenje zmogljivosti porazdeljenih sistemov in storitev
 • pristopi in modeli za zagotavljanje kakovosti informacijskih rešitev in procesa razvoja informacijskih rešitev metode integracije informacijskih sistemov
 • celovite informacijske poslovne rešitve
 • revizije informacijskih sistemov
 • metode vodenja informatike in projektov
 • sistemi za upravljanje vsebin in portalni sistemi
 • tehnologije semantičnega spleta
 • sistemi za upravljanje znanja
 • orodja in integrirana razvojna okolja
 • ogrodja, vzorci, programske tovarne in produktne linije
 • odprtokodni projekti, rešitve in pristopi

Člani laboratorija

 

Comments are closed.