Študij IPT in ITK

Inštitut za informatiko izvaja univerzitetni študijski program Informatika in podatkovne tehnologije ter visokošolski študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja na prvi bolonjski stopnji, magistrski študijski program Informatika in podatkovne tehnologije na drugi bolonjski stopnji ter sodeluje pri izvedbi bolonjskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika.

Med študijem IPT/ITK boste pridobili aktualna znanja s področij:

Sodobna družba temelji na uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Učinkovitost njihovega izkoriščanja je v precejšnji meri odvisna od uspešnega združevanja in uporabe tehnično-tehnoloških in tudi poslovno-organizacijskih znanj ter veščin. Študij informatike oz. Informatike in podatkovnih tehnologij ali Informatike in tehnologij komuniciranja zato razen nekaterih temeljnih znanj, skupnih računalništvu in informatiki (npr. računalniška omrežja, algoritmi, operacijski sistemi, programiranje in podatkovne baze), zagotavlja poglobljena znanja s področij zasnove, načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov, strateškega planiranja informatike ter organizacije informatike.

Pridobljena znanja omogočajo uspešno vodenje projektov in uporabo sodobnih metodologij razvoja ter prenove informacijskih sistemov. Osnovno poslanstvo informatikov je zagotoviti izhodišča za sprejemanje (boljših) poslovnih odločitev tudi na osnovi modeliranja, posodobitve in izboljšanja učinkovitosti poslovnih procesov. Pri tem je smiselno temeljiti na obstoječih spoznanjih, referenčnih modelih in apliciranju metod ter tehnologij za upravljanje znanj. Prepoznavanje pomena sistematičnega pristopa, uporaba standardov in vzpostavitev sistemov kakovosti se odražajo tudi v boljših informacijskih ter poslovnih rešitvah. Pomen varnosti in zaščite informacij izhaja že iz značilnosti sodobnega poslovanja – odprtosti in povezljivosti. Poleg tehnoloških vidikov integracije pa mora biti informatik sposoben obvladati tudi razkorak med informacijskimi tehnologijami in različnimi skupinami uporabnikov. Svojo povezovalno vlogo informatik udejanja z uporabo znanj in veščin s področja metod ter tehnologij komuniciranja ter skupinskega dela, pri tem pa se zaveda vse večjega vpliva, ki ga imajo vedno bolj izpopolnjene tehnološke zmožnosti na družbeno dogajanje.

Več informacij o dodiplomskih študijskih programih za dijake:
Informatika in podatkovne tehnologije (UN)
Informatika in tehnologije komuniciranja (VS)
Splošno o dodiplomskem študiju

 

 

Comments are closed.