Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti

Projekt Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti (ang. Erasmus+ Certified Digital Accessibility Training project) se je začel septembra 2018 z namenom izpolnjevanja zahtev evropske zakonodaje, Direktive (EU) 2016/2102, ki se na slovenski trg prenaša preko Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Ta narekuje, da morajo biti vse spletne strani in mobilne aplikacije organov javnega sektorja do leta 2020 digitalno dostopne za vse. V projekt je vključenih 6 partnerskih organizacij iz štirih sodelujočih evropskih držav: Slovenije, Poljske, Grčije in Španije. Partnerji skupaj razvijajo certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti, ki bo na voljo različnim skupinam ključnih deležnikov kot odgovor na naraščajoče potrebe po strokovnjakih s področja digitalne dostopnosti na trgu dela v Evropi.

Namen projekta

Izobraževanje bo ponudilo specialistične programe za delovna mesta: (1) Menedžer digitalne dostopnosti; (2) Evalvator digitalne dostopnosti; (3) Spletni razvijalec s strokovnim znanjem o digitalni dostopnosti; in (4) Spletni oblikovalec s strokovnim znanjem iz digitalne dostopnosti. Za omenjene programe bodo razviti sledeči moduli: (1) Uvod v digitalno dostopnost; (2) Upravljanje digitalne dostopnosti; (3) Razvoj dostopnih spletnih strani; (4) Oblikovanje dostopnih spletnih strani; (5) Izvajanje digitalne dostopnosti; in (6) Evalvacija digitalne dostopnosti. Preko študijskega materiala, ki bo na voljo brezplačno na spletnem portalu, bo projekt prispeval k boljši dostopnosti izobraževanj in kvalifikacij za vse. Z oglaševanjem in spodbujanjem učenja o dostopnih spletnih straneh in mobilnih aplikacijah, bo projekt imel vpliv tudi na družbeno vključenost ljudi z različnimi oblikami oviranosti. Hkrati pa bo okrepil strokovni razvoj trenerjev in učiteljev. Projekt bo tako dolgoročno izboljšal kakovost poklicnega izobraževanja (začetnega in nadaljnjega izobraževanja), kakovost učiteljev, trenerjev in drugih strokovnjakov v tem sektorju, hkrati pa bo poklicna izobraževanja bolj prilagodil potrebam na trgu dela.

Rezultati projekta

V sklopu projekta je nastalo več izdelkov ter intelektualnih rezultatov. Ti so zbrani na strani projekta in so na voljo zainteresirani javnosti za prihodnja prizadevanja pri doseganju digitalne dostopnosti. V prvem sklopu je opisano ogrodje za potrebne kompetence na področju digitalne dostopnosti ter s tem povezanimi delovnimi mesti, ki so bila zaznana na trgu dela. V drugem sklopu je bil razvit učni načrt za štiri zaznana delovna mesta ter metoda certificiranja, v tretjem pa so podrobno razdelani posamezni učni moduli. Znotraj četrtega sklopa sta nastali dostopni spletna stran in učna platforma za digitalno dostopnost.

 

Spletna stran: https://digital-accessibility.eu/

Comments are closed.