@Life – inovativne rešitve za višjo kakovost življenja

V okviru interdisciplinarne projektne skupine @Life, ki jo sestavljajo strokovnjaki z več področij (kineziologije, psihologije, medicine, informatike) tako iz akademskih kot gospodarskih krogov, člani programske skupine aktivno sodelujemo pri zasnovi, vrednotenju in pilotnem razvoju informacijskih rešitev na osnovi najsodobnejših pristopov in tehnologij. Projekt @Life je namenjen razvoju inovativnih konceptov za nadzor in upravljanje s stresom ter doseganje boljšega počutja in zdravja z uporabo najsodobnejše IT podpore tako pri ovrednotenju trenutnega stanja posameznika kot pri usmerjanju in spremljanju doseganja zastavljenih osebnih ciljev. Rešitev združuje rešitve za pametne telefone z zalednim spletnim strežnikom in storitvami v oblaku. Uporabnik spremlja svoj napredek med izvajanjem fizičnih in psihičnih vaj, dokler ne doseže želenega stanja. Raziskovalni vidiki pri tem vključujejo predvsem uporabo naprednih pristopov k projektnemu vodenju v heterogenih okoljih, učinkovito predstavitev in vizualizacijo zdravstvenih kazalcev na spletu in mobilnih napravah, prilagajanje razvojnih pristopov mobilnim rešitvam in storitvam. Rešitev je dostopna na: www.24alife.com.

Projekt @-life je aprila 2013 prejel priznanje Slovenskega društva Informatika na razpisu za najboljši projekt s področja informatike v letu 2013. V plenarnem delu konference DSI 2013 je nagrajeni projekt predstavil dr. Heričko.

Comments are closed.