KC CLASS

Glavni cilj projekta je razvoj storitev in izdelkov na področju računalništva v oblaku. Raziskave in izgradnja kompetenc so osredotočene na naslednje teme: varnost, mobilnost, skupna raba (ang. multi-tenancy), upravljanje identitete, zanesljivost, upravljanje podatkov in odprtost vmesnikov. To znanje se uporablja kot podporne tehnologije za izgradnjo nove generacije aplikacij, namenjenih namestitvi in izvajanju v računalniškem oblaku. Med aplikacijskimi področji je posebna pozornost posvečena naslednjim: porazdeljeni procesi, upravljanje z izdelki, razvoj znanja, zdravje in okolje. Vse omenjene kompetence so nadgrajene s storitvami in izdelki, ki jih bomo s pomočjo kompetenčnega centra tržili na globalnem trgu. Eden od ključnih ciljev delovanja KC je prodor na mednarodne trge z večjim številom storitev in izdelkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

     

Comments are closed.