DigEco

 

Informacije o projektu

Naslov projekta: Digitalizacija gospodarstva kot element trajnostnega razvoja Ukrajine in Tadžikistana / DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP
Kratica projekta: DigEco, Prednostna naloga: Socialna in vedenjska znanost (ekonomija)
Trajanje projekta: 15. november 2020–14. November 2023
Instrument financiranja EU: Evropski sosedski instrument (Erasmus +: КА2 CBHE)
Znesek nepovratnih sredstev Erasmus + (CBHE): 995.404,00 EUR; od tega delež UM FERI: 57.886,00 EUR
Ciljne skupine: študentje, učitelji, osebe s posebnimi potrebami, vladni sektor
Nosilec: Univerza Mykolas Romeris (Litva)
Koordinator in vodja projetka: Prof. Dr. Zaneta Simanaviciene, vodja Laboratorija za poslovne inovacije
Slovenski partner in vodja projekta: Univerza v Mariboru, FERI, Izr. Prof. Dr. Boštjan Brumen

Cilji projekta

Širši cilj: Implementacija digitalne ekonomije v visokošolski proces Ukrajine (UA) in Tadžikistana (TJK), ki temelji na mednarodnih praksah izobraževanja 4.0 za uveljavljanje trajnostnega razvoja v ukrajinskem in tadžikistanskem gospodarstvu.

 1. Posodobiti sedanje programe usposabljanja z izvajanjem multidisciplinarnega učnega načrta o digitalni ekonomiji za MA (Master of Administration) v UA in TJK do decembra 2020
 2. Ustvariti možnosti za inkluzivno izobraževanje na področju digitalne ekonomije
 3. Vključiti zainteresirane strani v izobraževalni proces

Dejavnosti

 • Razvoj DigEco strategije za implementacije novega učnega načrta
 • Razvoj zmogljivosti visokošolskih zavodov partnerskih držav na področju digitalne ekonomije
 • Nadzor in zagotavljanje kakovosti
 • Strategija razširjanja, izkoriščanja, trajnosti DigEco.
 • Vodenje projekta na različnih ravneh

Pričakovani rezultati

 • Predmetnik DigEco je razvit in uveden v študijski proces visokošolskih zavodov
 • Kadrovske zmogljivosti akademskega osebja; koristi za upravno osebje za raznolikost učnega načrta
 • Inkluzivno izobraževanje
 • Mednarodna prepoznavnost
 • Nova orodja – spremljanje zagotavljanja kakovosti, mednarodni odnosi
 • Okrepljeno sodelovanje; Posodobitev visokošolskega izobraževanja;
 • Povečana avtonomija;
 • Boljši odnosi na trgu dela;
 • Digitalizacija visokega šolstva

 

Comments are closed.