Projekti preteklih let

Mednarodni projekti in sodelovanje v letu 2015

 • Projekt »SALEIE project: Strategic Alignment of Electrical and Information  Engineering in European Higher Education Institutions«
 • Projekt »ECESM: Enhancement of cyber educational system of Montenegro«, Tempus project, European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 • Projekt »Good e-learning – research and learning materials in BPMN and COBIT domain”, sodelovanje z Educational Systems Ltd. London, United Kingdom
 • Projekt »Evolving Decision-Tree Induction Algorithms with a Multi-Objective HyperHeuristic using the Pareto Dominance Approach«, projektno sodelovanje z UNIFESP (Federal University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil) in FAPESP (Sao Paulo Research Foundation, Sao Paulo, Brazil)
 • Projekt “Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and  interpretable algorithms for healthcare”, Joint Research Project (JRP), SCOPES, Švica – Srbija – Slovenija (2014-2016)
 • Projekt “Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju”, projekt Norveškega finančnega mehanizma (2015-2016)
 • Projekt “Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem”; bilateralni projekt (2014-2015)
 • Sodelovanje v mreži International Cooperation in Computer Science

Domača sodelovanja v letu 2015

 • Projekt CORE@UM; Center za Odprte Inovacije in RaziskavE Univerze v Mariboru, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Projekt »Izdelava tehnične dokumentacije za nadgradnjo aplikacije Ekokmetije« (pogodba št. 2330-15-000066), Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • Sodelovanje s podjetji člani RC IKT Savinja
  • interdisciplinarni projekt 24aLife
  • vzpostavitev učinkovitih procesov razvoja sodobnih informacijskih rešitev in storitev
  • učinkovita vpeljava in uporaba mobilnih tehnologij
 • Sodelovanje s člani konzorcija IMPSD (COR&FJA OdaTeam, TIS, Bintegra, KAINOTO, SPEM)
  • vrednotenju pristopov in tehnologij pri zasnovi inovativne mobilne platforme za storitvene dejavnosti
 • Zasnova in implementacija podpore za varno elektronsko poslovanje v obstoječem sistemu za poročanje (Agencija za energijo)
 • Sodelovanje pri pripravi na certificiranje medicinske informacijske rešitve (ADORA-MED)
 • Delo na področju digitalne forenzike in priprava mnenj v sodnih primerih
 • Storitve v sklopu izvajanja postopkov akreditacije storitev v skladu z ZVDAGA, Arhiv RS
 • Projekt »Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko«, Služba vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (program sofinanciran s strani finančnega mehanizma ERP 2009-2014)
 • Projekt »Izgradnja pilotskega reaktorja sušenja in razkuževanja komunalnega in/ali industrijskega mulja iz čistilnih naprav«, sodelovanje z Gorenje Surovina
 • Mentorstvo pri projektih »Po kreativni poti do praktičnih znanj«:
  • Povečevanje sprejetosti in uporabe interaktivnih vsebin na pametnih napravah (sodelovanje UM FERI, UM FNM, Osnovna šola in vrtec Apače, Steljes Evropa d.o.o.)
  • Optimizacija agilne oskrbovalne verige telekomunikacijske opreme (sodelovanje UM FL, UM FERI, AMIS družba za telekomunikacije d.o.o.)
  • Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja ljudi (sodelovanje UM FERI, Margento R/D)
  • Interdisciplinarni razvoj inovativnih rešitev za učinkovit digitalni marketing in donosno prodajo (sodelovanje UM EPF, UM FERI, BuyITC inovativne internet rešitve d.o.o.)
  • Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (sodelovanje UM FZV, UM FERI, UM MF, UL FFA, Visama d.o.o., Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor)
  • Celovito testiranje lokacijsko odvisnih mobilnih aplikacij (sodelovanje UM FERI, Mikropis Holding d.o.o.)

Mednarodni projekti in sodelovanje v letu 2014

 • SALEIE project: Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions
 • PRAXIS project: Project/internship Excellence Center
 • ECESM: Enhancement of cyber educational system of Montenegro, Tempus project, European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 • Mednarodno sodelovanje v mreži International Cooperation in Computer Science
 • Gostovanja tujih raziskovalcev v sklopu projekta Internacionalizacija visokega šolstva
 • Organizacija srečanja s predstavniki EIT ICT Labs iz Budimpešte
 • Obisk EIT ICT Labs na Madžarskem.

Domača sodelovanja v letu 2014

 • Projekt CORE@UM, Center za Odprte Inovacije in RaziskavE Univerze v Mariboru, MIZKŠ
 • eCall4All – Usklajeni eCall: napredna e-storitev za pomoč voznikom v težavah, MIZKŠ, nosilec: Iskratel d.o.o.
 • Sodelovanje s podjetji člani RC IKT Savinja
  • interdisciplinarni projekt 24aLife
  • vzpostavitev učinkovitih procesov razvoja sodobnih informacijskih rešitev in storitev
  • učinkovita vpeljava in uporaba mobilnih tehnologij
 • Sodelovanje s člani konzorcija IMPSD (COR&FJA OdaTeam, TIS, Bintegra, KAINOTO, SPEM)
  • vrednotenju pristopov in tehnologij pri zasnovi inovativne mobilne platforme za storitvene dejavnosti
 • Konceptualna zasnova arhitekturne prenove informacijskih rešitev za poročanje (Agencija za energijo)
 • Delo na področju digitalne forenzike in priprava mnenj v zahtevnih sodnih primerih
 • Storitve v sklopu izvajanja postopkov akreditacije storitev v skladu z ZVDAGA, Arhiv RS
 • Prenos izkušenj o sodobnih informacijskih tehnologijah in pristopih, IZUM
 • Mentorstvo pri projektih »Po kreativni poti do praktičnih znanj«
  • VIRIZ – Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja ljudi (Margento R&D)
  • Analiza varnosti programske opreme na platformi Android (Viris)
  • Upravljanje večprojektnih organizacij s podporo spletnega IS v oblaku, (Arctur d.o.o in UM – FOV)
 • V sodelovanju s podjetjem Gorenje Surovina d.o.o delo na projektu: “Izgradnja pilotskega reaktorja za sušenje in razkuževanje komunalnih in/ali industrijskih muljev iz čistilnih naprav”.

Mednarodni projekti med leti 2009 in 2013

 • I3E – Pospeševanje inovacij na področjih industrijske informatike in vgrajenih sistemov z medsebojnim povezovanjem (Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking); M. Colnarič, 12 partnerjev.
 • PRAXIS project: Project/internship Excellence Center, T. Welzer Družovec.
 • SALEIE project: Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions, T. Welzer Družovec.
  Mednarodno sodelovanje v mreži International Cooperation in Computer Science, M. Heričko.

Bilateralni projekti med leti 2009 in 2013

 • BI-CN/11-13-019: Ontology Based Advisement Approach for SOA Design Patterns, vodji: M. Heričko in L. Liu.
 • BI-AT/09-10-004: Service invovation in small and medium enterprises, vodji: M. Heričko in R. Bernstein.
 • BI-FI/09-09-007: Cultural awareness in information society, vodji: T. Welzer Družovec inH. Jaakkola.
 • BI-FI/11-12-014: Improving the Acceptance of Business Process Models by Introducing Aspects, vodji: M. Heričko in J. Soini.
 • BI-IT/11-13: Evaluation of the Quality Index using the Software Metrics Repository PROM, vodja: M. Heričko in G. Succi.
 • BI-HU/11-12-011: Analysis of e-services acceptance factors in the future internet, vodji: M. Heričko in B. László.
 • BI-RS/10-11-027: Towards a More Useful Software Metrics Tools, vodji: M. Heričko in Z. Budimac.
 • BI-TR/11-13-008: New social movements, media and new communication technologies, vodji: T. Welzer Družovec in B. Yarar Doguyildizi.
 • BI-ZDA/11-12-028: Efficient Data Utilization for Large-Scale Medical Processes, vodji T. Welzer Družovec in Vladimir I. Zadorozhny.

Domača sodelovanje med leti 2009 in 2013

 • Sodelovanje pri projektih KC CLASS (koordinatorji):
  • na področju PaaS in semantike (M. Heričko)
  • na področju IaaS in varnosti (T. Welzer Družovec, M. Hölbl)
  • na področju PaaS in mobilnih aplikacij (D. Verber)
 • Sodelovanje s podjetji člani RC IKT Savinja, M. Heričko
  • interdisciplinarni projekt @life – obvladovanje stresa in spodbujanje zdravega načina življenja
  • vzpostavitev učinkovitih procesov razvoja sodobnih informacijskih rešitev in storitev
 • Storitvena platforma za zdravstvo (iHUB) – varnostni vidiki, SRC d.o.o. in MVZT, M. Heričko
 • Storitve v sklopu izvajanja postopkov akreditacije storitev v skladu z ZVDAGA, Arhiv RS, A. Živkovič
 • Revizija projekta in informacijske rešitve, DARS, vodja: A. Živkovič
 • Sodelovanje pri analizi in implementaciji upravljanja dostopovnega vozlišča telefonskih central preko enega IP naslova ter analiza, načrtovanje in implementacija podatkovne zbirke za shranjevanje podatkov centralnega upravljanja telefonskih central, Iskratel d.o.o., M. Colnarič
 • Uvajalni projekt Vgrajena programska oprema družine pomorskih transponderjev BlueTraker, EMA, Celje, M. Colnarič
  Prenos izkušenj o sodobnih informacijskih tehnologijah in pristopih, Razvojni center IRC d.o.o., M. Heričko
 • Sistem za razpisovanje in spremljanje projektov (SRSP), MO, projektni partnerji: Gaudeamus, izobraževanje, svetovanje, poslovne in informacijske storitve Simon Vrečar, s. p., eCTRL, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, d. o. o., A. Živkovič
 • Sodelovanje na področjih obvladovanja, razvoja in prenove informacijskih sistemov po konceptih SOA, Informatika d.d. (do 2009), MB Jurič
 • Svetovanje in sodelovanje pri organizaciji in procesih uvajanja in udejanjanja storitvene arhitekture v skupini Telekom Slovenija, do 2009, MB Jurič
 • Svetovanje pri implementaciji razvitega podatkovnega modela podatkovnega skladišča in sistema OLAP za PIS ELES, I. Golob
 • Študija izvedljivosti razvoja ter načrt implementacije baze znanja v okviru projekta Kontaktni center ZRSZ, M: Heričko
 • Študija možnosti integracije modelov ebIX in BPMN (ebIX+BPMN), JARSE, M. Heričko
 • Študija primernosti in upravičenosti uporabe odprtokodnih rešitev v portfoliju aplikacij ZRSZ, A. Živkovič
 • Testiranje uporabnosti programske opreme COBISS/OPAC V6.0, IZUM, A. Živkovič
 • Usposabljanje za načrtovanje realno-časovnih aplikacij z FPGA vezji, Apolon – Darko Obretan s.p., Maribor, M. Colnarič
 • Vzpostavitev sistema za upravljanje znanja in izobraževanje (VSUZIZ), Razvojni center IRC Celje, d. o. o., I. Rozman
 • CORE@UM Center za Odprte Inovacije in RaziskavE Univerze v Mariboru, MIZKŠ, koordinatorI: V. Podgorelec
 • eCall4All -Usklajeni eCall: napredna e-storitev za pomoč voznikom v težavah, MIZKŠ, nosilec: Iskratel d.o.o., koordinator na II: B. Kežmah

Comments are closed.