EkoSMART

Spletna stran: http://ekosmart.net.

Trajanje projekta: 01.08.2016 – 31.07.2019

Namen programa EkoSmart je razviti ekosistem pametnega mesta z vsemi podpornimi mehanizmi, ki so potrebni za učinkovito, optimizirano in postopno integracijo posameznih področij v enovit in povezan sistem vrednostnih verig.

Program se osredotoča na tri ključne domene pametnega mesta, zdravje, aktivno življenje in mobilnost, ter se strateško povezuje z občinami ter z drugimi področji pametnega mesta, kot so energetika, pametne stavbe, vključenost državljanov, pametne skupnosti ipd.

EkoSMART uvaja univerzalno arhitekturo pametnega mesta, temelječo na združbi samoučečih in samooptizirajočih se agentov, ki znajo poiskati skupno Nashevo ravnovesje tudi med nehomogenimi viri; ta arhitektura omogoča realizacijo vseh konceptov pametnih mest kot interoperabilnost, samoadaptivnost in samokonfigurabilnost, odprte podatke, semantično povezljivost, integracijo socialnega kapitala.

Z vidika gospodarstva je vizija programa EkoSmart omogočiti preboj slovenskih rešitev s področja pametnih mest na svetovni trg. To vizijo bo program uresničeval z več pomembnimi pristopi: koncentracija znanja in izkušenj, osredotočenost na uporabnika, evolucijski razvoj, fleksibilna arhitektura.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Comments are closed.