Digitalna Evropa za vse

Informacije o projektu

Ime projekta: Digitalna Evropa za vse
Akronim projekta:DE4A
Spletna stran/povezave: https://www.de4a.eu/
Naročnik projekta: Evropska komisija – Obzorje 2020 (št. 870635)
Poziv: H2020-SC6-GOVERNANCE-2019
Št. Projekta H2020:870635
Časovni okvir: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Vrednost projekta: 7.998.000,46 €
Višina sofinanciranja: 7.998.000,46 €
Vrednost projekta za UM: 237.948, 75 €
Nosilec projekta na UM: doc. dr. Muhamed Turkanović

Sodelujoče organizacije

 1. ATOS Španija (Koordinator projekta)
 2. ASA – Agency for administrative simplification – Belgija;
 3. BOSA – Federal Public Service Policy & Support – Belgija;
 4. TIME.LEX – Belgija;
 5. EEMA – European Electronic Messaging Association – Belgija;
 6. CIO Office – General Secretariat of the Government – Romunija;
 7. MoAI – Ministry of Internal Affairs – Romunija;
 8. ONRC – Oficiul National al Registrului Comertului (RO) National Trade Register Office – Romunija;
 9. MPTFP-SGAD – Ministerio de Política Territorial y Función Pública – Španija;
 10. UJI Universitat Jaume I – Španija;
 11. DIGST – Danish Agency for Digitisation, Ministry of Finance – Danska;
 12. SU – Stockholm University – Švedska;
 13. SKV – Swedish Tax Agency – Skatteverket – Švedska;
 14. DIGG – Agency for Digital Government – Švedska;
 15. IHU – International Hellenic University – Grčija;
 16. SI-MPA – Ministrstvo za javno upravo – Slovenija;
 17. MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Slovenija;
 18. UM – Univerza v Mariboru – Slovenija;
 19. JSI – Inštitut Jožef Štefan – Slovenija;
 20. ALAL – Association of Local Authorities in Lithuania – Litva;
 21. ISDC – Information Society Development Committee (IVPK) – Litva;
 22. EL – Enterprise Lithuania – Litva;
 23. SECR – Centre of Registries – Litva;
 24. (24) MINBZK – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Ministry of the Interior and Kingdom Relations – Nizozemska;
 25. (25) RVO Netherlands Enterprise Agency / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Nizozemska;
 26. (26) CTIE – Luxembourg Government IT Centre – Luksemburg;
 27. (27) AMA – Agência para a Modernização Administrativa IP /Administrative Modernization Agency – Portugalska;

Povzetek projekta

Pomoč pri oblikovanju enotnega evropskega digitalnega trga.

Za popolnoma delujoč enotni evropski digitalni trg, ki učinkovito omogoča čezmejno izvajanje pravic državljanov in podjetij, se morajo države članice spoprijeti z več izzivi pri zagotavljanju boljših storitev.

DE4A je pilotni projekt, ki ga vodijo države članice (Španija, Nizozemska, Belgija, Slovenija, Litva, Avstrija, Švedska, Portugalska, Danska, Grčija, Romunija) in je usklajen s strateškim akcijskim načrtom Evropske unije za e-upravo 2016–2020 (EU eGovernment Action Plan), Tallinn deklaracijo in EIF implementacijsko strategijo in evropsko strategijo izvajanja okvira interoperabilnosti.

Projekt vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti, zaupanja in stremi k uresničevanju digitalnih načel enkratnosti (once-only principle) in relevantnosti (relevant-only) z najsodobnejšimi, uporabnimi in visokokakovostnimi popolnoma spletnimi postopki, dostopnimi prek enotnega digitalnega prehoda (SDG – Single Digital Gateway).

Cilj projekta je olajšati prehod na evropske digitalne javne storitve (European Digital Public Services), ki se zagotavljajo čezmejno, čez sektorje in z različnimi udeleženci, krepi zaupanje v javne ustanove in povečuje učinkovitost ter zmanjšuje upravna bremena in stroške.

Fokus projekta je oprta in celovita platforma za javno upravo in inovacije s popolno skladnostjo s predpisi, kot so GDPReIDAS, direktiva o storitvah, ki vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti in zaupanja.

Vključenost UM v projekt

Univerza v Mariboru, točneje Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) bo v sklopu skupine Blockchain Lab-UM in s sodelovanjem Računalniškega centra UM (RCUM) sodelovala v delovnih paketih WP2 – Arhitekturna zasnova in ogrodje, WP4 – Izvedba in evalvacija čezmejnih pilotov osredotočenih na državljane in podjetja, WP5 – Oblikovanje in razvoj skupnih komponent, WP8 – Dialog z zainteresiranimi skupinami ter diseminacija in komunikacija in WP9 – Usklajevanje in vodenje projekta.

V sklopu omenjenih delovnih paketov bo fokus UM na podpori konzorciju pri analizi, oceni in načrtovanju vključevanja tehnologije veriženja blokov (ang. Blockchain) in integracijo le te s tehničnimi rešitvami predpisov, kot so eIDAS, eID itn.

Comments are closed.