Projekt IFATIS

Intelligent fault tolerant control in integrated systems

Projekt IFATIS je delno financirala Evropska skupnost v okviru 5. okvirnega programa IST. Doprinesel je k skupnemu cilju izpolniti zahteve  po visoki zmogljivosti, razpoložljivosti in varnosti kompleksnih sistemov. Glavni cilj IFATIS-a je bil vzpostaviti tehnološki okvir za inteligentno in na napake odporno vodenje (FTC), ki bi inženirjem in znanstvenikom s področja avtomatike zagotovil napredne metode za reševanje problemov pri snovanju kompleksnih sistemov, odpornih na napake. To smo dosegli z razvojem nove sistemske arhitekture, tehnološke (strojne) platforme in programskega orodja za razvoj robustnih večnivojskih sistemov z delovanjem v realnem času. Razvit je bil modularen, hierarhično strukturiran in na napake odporen model, osnovan na hierarhični dekompoziciji kompleksnih sistemov. Napredne metode za diagnostiko in izolacijo napak ter za povečanje odpornosti na napake so integrirane v funkcijske enote in module na različnih nivojih. Končni cilj za implementacijo prototipov pa je bila prilagoditev teh rezultatov za različne specifične tehnične probleme in procese. Glavni prispevek UM FERI je bila fizična implementacije arhitekture IFATIS. Platforma IFATIS FT je porazdeljen multiprocesorski sistem, osnovan na digitalnih signalnih procesorjih TI TMS320C6711 in na podvojeni, na napake odporni in časovno predvidljivi komunikacijski infrastrukturi TTCAN. Razviti so bili komunikacijski in periferni moduli, ki tudi zagotavljajo odpornost na napake. Komunikacija je bila narejena transparentno za uporabnika z uporabo principa repliciranega porazdeljenega skupnega pomnilnika. Kot uporabniški vmesnik je bil izdelan IFATIS kontrolni center.

Objavljeno v:

MAIER, Uwe, COLNARIČ, Matjaž. Some basic ideas for intelligent fault tolerant control systems design. V: CAMACHO, E. F. (ur.), BASÁÑEZ, L. (ur.), PUENTE, J. A. de la (ur.). Proceedings of the 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control : 21st-26th July, 2002, Barcelona, Spain.

COLNARIČ, Matjaž, VERBER, Domen, HALANG, Wolfgang A.. Distributed embedded control systems : improving dependability with coherent design, (Advances in industrial control). Hagen: Springer, cop. 2010. XVII, 250 str., ilustr. ISBN 978-1-84996-715-0. ISBN 978-1-84800-052-0.

Comments are closed.