DiT4LL

Ime projekta: Digitalne tehnologije za poučevanje in izobraževanje 
Akronim projekta: DiT4LL
Spletna stran: http://dit4ll.fel.cvut.cz
Trajanje projekta: Junij 2021 – Maj 2023
Instrument financiranja EU: Erasmus + КА2  
Predvidena skupna vrednost projekta (v EUR): 298.868 €
Delež v projektu UM FERI (v EUR):  39.406 €
Nosilec: České vysoké učení technické v Praze (CZ)
Slovenski partner in vodja projekta: Univerza v Mariboru, FERI, prof.dr. Tatjana Welzer Družovec

Sodelujoče organizacije

 1. České vysoké učení technické v Praze (CZ)
 2. Vyšší odborná škola informačních studií (CZ)
 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave (SK)
 4. Stredná odborná škola informačných technológií (SK)
 5. Univerza v Mariboru (SI)
 6. Srednja elektro-računalniška šola Maribor (SI)
 7. Universitat Politècnica de Catalunya (ES)

Povzetek projekta

Namen projekta je vključiti nove in nastajajoče tehnologije v PIU (poklicno izobraževanje in usposabljanje, ang. VET – vocational education and training) ter v izobraževanje na visokošolskih zavodih. Po potrebi se bo podprlo prehod na virtualna učna okolja, s čimer se bo povečala motivacija študentov in njihov interes za nadaljnji študij tehničnih predmetov ter lajšalo premagovanje ovir na konvencionalnih oblikah spletnega digitalnega izobraževanja.

Rezultati in dejavnosti projekta temeljijo na obsežni raziskavi, opravljeni med pripravljalno fazo, da bi odražali resnične potrebe institucij za poklicno izobraževanje in industrijo. Za učitelje razvijamo nabor novih programskih orodij, ki jim bodo omogočila enostavno ustvarjanje visoko naprednih spletnih učnih digitalnih vsebin; ta orodja bodo na voljo vsem zainteresiranim. Učencem bomo nudili nabor učnih gradiv s poudarkom na naprednih tehnologijah, ki se v izobraževanju še niso pogosto uporabljale (npr. sferični video, stereo video, teleprisotnost itd.). Razvili bomo tečaje MOOC, ki bodo predstavljali zanimivo alternativo rednim poukom v določenih situacijah ali za določene skupine. Da bi podprli nemoteno uvajanje digitalnih spletnih učnih orodij v redne učne ure, bodo razvite ustrezne metodologije za sodobno spletno digitalno izobraževanje, ki bodo opisale potrebne postopke.

Projekt ima močno mednarodno razsežnost in tako daje učencem priložnost, da pridobijo izkušnje iz več držav EU. Konzorcij sestavlja 7 partnerskih institucij iz 4 držav EU (Češke, Slovaške, Slovenije in Španije), ki predstavljajo ustanove PIU ter tehnične univerze.

Univerze bodo razvile učno gradivo ter napredno programsko / tehnološko orodje (tudi za teleprisotnost) in izvajale učne dejavnosti na ustanovah PIU. Učenci in učitelji srednjih tehničnih šol (tako znotraj kot zunaj konzorcija) bodo glavni (vendar ne edini) prejemniki rezultatov projekta; sodelovali bodo pri razvoju učnih gradiv in opravljali preizkuse v resničnem izobraževanju. V okviru projekta bodo organizirane virtualne prakse (ali “izmenjava” študentov), ​​ki bodo pokazale in preizkusile prednosti in slabosti takšnega pristopa.

Projektni rezultati / aktivnosti

 • elektronska učna gradiva (v angleščini in 4 nacionalnih jezikih) z uporabo najnovejših izobraževalnih tehnologij, ki bodo preizkušena v učni praksi. Skupaj bo razvitih 8 sklopov gradiva in 8 MOOC-jev o področjih teme, jih bodo izbrale vključene institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter se o njih dogovorili vsi projektni partnerji;
 • brezplačna spletna aplikacija (vključno s potrebno dokumentacijo), ki bo učiteljem omogočala preprosto in samostojno ustvarjanje spletnih učnih gradiv;
 • motivacijsko mednarodno »digitalno« tekmovanje za študente, organizirano na daljavo (v spletni obliki);
 • obsežno pilotsko testiranje in eksperimentalne virtualne mednarodne prakse (EVII) za študente;
 • izobraževanje učiteljev PIU na izbranih tematskih področjih;
 • metodologije za izvajanje rednega digitalnega spletnega izobraževanja na srednjih šolah, ki bodo poudarile uporabo sodobnih pristopov in tehnologij;
 • preverjanje sodobnih pristopov digitalnega poučevanja s strani pol-strokovnjakov;
 • metodologija za dolgoročno vzdržnost rezultatov projekta po njegovem zaključku in nenehno razširjanje rezultatov med učitelji tehničnih strokovnih srednjih šol, ki ne bodo sodelovali v pilotnem testiranju.

Comments are closed.