Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost na Inštitutu za informatiko celostno pokriva področje informacijskih sistemov in naslavlja ključna področja razvoja ter upravljanja informacijskih rešitev in storitev. Hkrati je usmerjena v razvoj novih pristopov, metod, tehnologij in/ali konceptov na področjih, kot so internet stvari, mobilne rešitve, storitve in računalništvo v oblaku. Z raziskovanjem naslavljamo tudi dejavnike, ki vplivajo na uspešno vpeljavo, upravljanje, delovanje in sprejetost informacijskih rešitev ter inovativnih storitev, ki temeljijo na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. Pokrivamo več vsebinskih sklopov in sicer sodobne in zmogljive arhitekture informacijskih sistemov, upravljanje poslovnih procesov, učinkovit razvoj informacijskih rešitev in storitev, modele vrednotenja kakovosti informacijskih storitev in rešitev, inteligentne sisteme, varnost in zaupanje, kiberfizikalne sisteme ter storitvene ekosisteme.

Raziskovalna področja

Raziskovalno delo poteka na naslednjih področjih: Informacijski sistemi, Programsko inženirstvo, Vgrajeni sistemi, Inteligentni sistemi, informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Comments are closed.