Upravljanje kompleksnosti diagramov poslovnih procesov

Kaj?

Upravljanje kompleksnosti diagramov poslovnih procesov z vpeljavo koncepta grafičnih poudarkov, temelječih na prosojnosti.

Izziv

Glavni namen diagramov poslovnih procesov je zagotavljati sredstvo za standardizirano in bolj učinkovito komuniciranje med deležniki procesov. Če želimo učinkovito komunicirati s pomočjo diagramov, moramo zagotoviti njihovo preprostost. Slednje predstavlja izziv, saj z diagrami pogosto ponazarjamo kompleksne poslovne procese oziroma kompleksne delovne tokove.

Cilji

Cilj našega raziskovanja je preučevati razumljivost notacij za modeliranje poslovnih procesov in pripadajočih diagramov, kot tudi predlagati nove pristope za obvladovanje kompleksnosti diagramov poslovnih procesov.

Rešitev

  1. V sklopu kompleksnosti notacij in diagramov smo izvedli empirično raziskavo s ciljem validacije intuitivnosti diagramov, modeliranih v treh najpogosteje uporabljenih notacijah: Unified Modeling Language 2.0 Activity Diagrams (UML AD), Business Process Model and Notation (BPMN) in Event Driven Process Chain (EPC). V primeru procesov nižje kompleksnosti so udeleženci, ki so uporabljali diagrame notacij EPC in UML AD, dosegli boljše rezultate kot tisti, ki so uporabljali diagrame notacije BPMN. Slednje odpira priložnosti za izboljšave notacije BPMN. V primeru procesov višje kompleksnosti, so udeleženci z EPC diagrami dosegli signifikantno slabše rezultate kot tisti, ki so uporabljali diagrame notacij UML AD in BPMN.

    Slika 1: Empirična validacija intuitivnosti diagramov poslovnih procesov
  2. V sklopu kompleksnosti procesnih diagramov smo predlagali nov pristop, ki zmanjšuje kompleksnost diagramov poslovnih procesov in ob tem ne spreminja pripadajoče notacije. Predlagani pristop smo realizirali v obliki prototipnega programskega orodja, ki obogati poslovne procese v obliki strukturnih in vedenjskih grafičnih poudarkov, temelječih na prosojnosti. Študija primera je pokazala, da uporaba našega pristopa zmanjša kognitivno breme z izpostavljanjem relevantnih elementov v diagramih.

    Slika 2: Orodje za obvladovanje kompleksnosti diagramov poslovnih procesov, temelječe na grafičnih poudarkih.

Rezultati raziskav imajo vpliv na domače in mednarodne projektih, ki se osredotočajo na analizo in načrtovanje poslovnih procesov.

Avtorji

Asst. Prof. Dr. Gregor Polančič, Gregor Jošt, Jernej Huber, Prof. Dr. Marjan Heričko

Comments are closed.