Metodologija PROCESSUS

Metodologija PROCESSUS® je rezultat dveletnega projekta “Uvajanje ocenitve in dvig kakovosti razvoja informacijskega sistema”, ki ga je v letih 1994-1995 finančno podprlo Ministrstvo za znanost in tehnologijo in množica sodelujočih slovenskih podjetij (SRC d.o.o. Ljubljana, Lek d.d. Ljubljana, RRC Računalniške storitve Ljubljana, Zavarovalnica Maribor d.d., MIPS d.o.o. Maribor, Lancom d.o.o. Maribor, LIST d.o.o. Ljubljana, InIn d.o.o. Murska Sobota, Teletrac d.o.o. Ljubljana, Ekonomski center Maribor, ROS d.o.o Maribor, Informatika d.d. Maribor).

Metodologija PROCESSUS je zaključen paket ocenitvenih tehnik, izobraževalno-svetovalnih aktivnosti in vrednotenja sistemov kakovosti. Z uporabo metodologije PROCESSUS organizacija pridobi vpogled v trenutno stanje zrelosti procesa razvoja informacijskih sistemov, opredelitev prioritetnih aktivnosti za dvig kakovosti in pomoč pri izvajanju teh aktivnosti. S tem so se organizacije za razvoj informacijskih sistemov lahko pripravile za certificiranje po standardu ISO 9001. Tiste organizacije, ki kupujejo programsko opremo, pa so lahko metodologijo PROCESSUS® uporabile za vrednotenje kakovosti dobaviteljev.

V sklopu projekta so bili doseženi naslednji raziskovalni cilji:

  • razvoj modela kakovosti na podlagi modelov ISO in SEI CMM,
  • razvoj metodologije za ocenitev zrelosti procesa razvoja programske opreme,
  • razvoj izobraževalnega postopka in ustreznih gradiv,
  • arhitekturna zasnova in razvoj podpornega orodja za ocenitve in analizo podatkov.

Metodologija PROCESSUS® je bila po zaključku uspešno aplicirana v mnogih slovenskih podjetjih, npr. v Telekomu Slovenije ter bila nadgrajena še z metodo PRO+, namenjeno vrednotenju kakovostih informacijskih in programskih rešitev. Sodelavci Inštituta za informatiko smo nadaljevali z delom na področju izboljšav softverskih procesov in se posvetili raziskavam na področju definicije in uporabe novih metrik kakovosti in ocenjevanja obsega programskih projektov. Metodologija PROCESSUS je pomembno prispevala k dokončni mednarodni uveljavitvi Inštituta za informatiko ter k uspešnemu povezovanju v mednarodnem prostoru.

PROCESSUS je priznana znamka, last Inštituta za informatiko na FERI Univerze v Mariboru (RS MZT Urad RS za intelektualno lastnino, odločba št. 670-494/96-DC-6 z dne 15.5.1997).

Objavljeno v:

Ivan Rozman, Romana Vajde Horvat, József Györkös, Marjan Heričko. PROCESSUS – Integration of SEI CMM and ISO quality models. Software quality journal, ISSN 0963-9314. March 1997, vol. 6, no. 1, str. 37-63.

Comments are closed.