OSPRVIS

Namen projekta OSPRVIS (Oblikovanje standardnih postopkov razvoja vojaških informacijskih sistemov) je bil, da se z uporabo že obstoječih metodologij oblikuje standardne postopke za načrtovanje in razvoj vojaških informacijskih sistemov, ki se jih nato ustrezno aplicira z uporabo že obstoječih tehnoloških orodij.

Pri tem se je upoštevalo ključna problemska izhodišča:

 • Zajem in spremljanje življenjskega cikla uporabniških zahtev,
 • Oblikovanje kriterijev za izbor metodologije razvoja IS,
 • Kontrola razvoja IS z določitvijo standardnih metodologij,
 • Standardizacija testnih postopkov,
 • Zagotavljanje medsebojne povezljivosti sistemov.

Osnovni cilj je bilo izoblikovanje dveh metodologij razvoja informacijskih sistemov, ki bodo ob specifičnih problemih, neodvisno od razvojnega okolja in opreme in ob upoštevanju dejstva, da se lahko razvoj informacijskih sistemov izvaja tudi s pomočjo zunanjih ekip, dali odgovore na naslednja ključna vprašanja:

 • Kako spremljati rezultate sistemske analize in designa, v kakšnih oblikah in formatih se shranjujejo rezultati,
 • Kako spremljati izvajalca v okviru dejanskega razvoja IS,
 • Kako opravljati testiranje, kakšne vrste testov uporabiti, kako oblikovati testne protokole, kako beležiti rezultate testiranja, kako so testi povezani z izpolnjevanjem uporabniških zahtev.

Partnerji:

 • GUADEAMUS, Simon Vrečar s.p.
 • eCTRL, d.o.o.
 • ENTER, Tilen Škraba s.p.
 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIJO, Inštitut za Informatiko
 • MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko

Comments are closed.