EUGAIN

Informacije o projektu:

Ime projekta: Evropska mreža za enakopravnost spolov v informatiki
Akronim projekta: EUGAIN
Spletna stran: https://eugain.eu/
Trajanje projekta: 19.10.2020 – 18.10.2024
Naročnik projekta/program: COST (European Cooperation in Science and Technology)
Področje: Računalništvo in informatika
Nosilec projekta na UM FERI: Lili Nemec Zlatolas
Koordinator projekta: Informatics Europe

Povzetek projekta:

Ženske so premalo zastopane v informatiki (računalništvo, računalniški inženiring, IKT) na vseh ravneh. Povečanje zastopanosti žensk na tem področju je velik izziv za akademike, oblikovalce politik in celotno družbo. Glavni cilj akcije COST je izboljšati uravnoteženo zastopanost spolov na področju informatike z vzpostavitvijo in krepitvijo večkulturne evropske mreže akademikov, ki si v svojih državah, institucijah in raziskovalnih skupnostih prizadevajo za ta cilj.

Aktivnosti UM FERI:

Univerza v Mariboru bo sodelovala v delovni skupini 3: From PhD to Professor, katere cilj je identificirati uspešne prakse za zaposlovanje več profesoric na področju informatike in pomagati povečati delež žensk v mednarodnih raziskovalnih projektih.

 

Comments are closed.