SET4Inclusion

Informacije o projektu

Ime projekta: Orodje za samoevalvacijo za e-vljučenost v visokošolske ustanove
Akronim projekta: SET4Inclusion
Referenčna številka: 2022-1-SI01-KA220-HED-000088368
Področje: Visokošolsko izobraževanje
Časovni okvir: 01.09.2022 – 31.10.2024
Vrednost projekta: 250.000,00 EUR
Višina sredstev UM: 52.410,00 EUR
Nosilec projekta na UM FERI: izr. prof. dr. Boštjan Šumak
Koordinator projekta: Univerza v Mariboru, izr. prof. dr. Boštjan Šumak

Sodelujoče organizacije

 • University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (Slovenia),
 • ISTANBUL UNIVERSITESI – CERRAHPASA (Turkey),
 • COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL (Portugal),
 • INUK Institut za napredno upravljanje komunikacij, Maribor (Slovenia),
 • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS (Italy), INERCIA DIGITAL SL (Spain)

Povzetek projekta

Digitalizacija izobraževanja lahko pozitivno vpliva na študente in njihov učni uspeh. Hkrati pa lahko predstavlja tudi veliko oviro za nekatere študente, zlasti študente z različnimi ovirami ali posebnimi potrebami. Namen projekta je izboljšati vključujoče digitalne zmogljivosti v visokošolskem sektorju, da bi omogočili enake izobraževalne možnosti za vse študente, še posebej za študente s posebnimi potrebami ali invalidnostmi.

Aktivnosti UM FERI

 • vodenje aktivnosti WP1-Management in WP2-E-platform with Self-evaluation tools
 • sodelovanje pri izgradnji orodja za samoevalvacijo (WP2) in učnih materialov (WP3)
 • pilotna uporaba razvitih učnih materialov na univerzi
 • sodelovanje pri pripravi dobrih praks
 • gostovanje mednarodne konference
 • sodelovanje na partnerskih srečanjih in transverzalnih aktivnostih

Comments are closed.