SmartVillages

Ime projekta: Digitalna transformacija vasi v alpskem prostoru

Akronim projekta: Smart Villages

Spletna stran/povezave: https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home

Naročnik projekta: Evropska komisija – Interreg Alpine Space

Časovni okvir: 17. 4. 2018 – 16. 4. 2021

Vrednost projekta: 2.689.072,80 €

Višina sofinanciranja: 2.065.136,87 €

Nosilec projekta na UM FERI: doc. dr. Muhamed Turkanović

Koordinator projekta: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete – SAB, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) – finančni vodja

Sodelujoče organizacije: Univerza v Ljubljani, SmartiS City, d.o.o., Poliedra – Politecnico di Milano, Agenzia di Sviluppo Gal Genovese – DAGG, Energie und Umweltagentur Betriebs-GmbH Niederösterreich, Tiroler Zukunftsstiftung (Standortagentur Tirol), Software Competence Center Hagenberg GmbH, Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services – ADRETS, Regionalverband Südlicher Oberrhein, Bodensee Standort Marketing GmbH, Region Luzern West

Logo:

Povzetek projekta:

Pametna digitalna transformacija vasi v alpskem prostoru.

Podeželske in gorske skupnosti v alpskem prostoru so pogosto prikrajšane za dobro zagotavljanje storitev in podjetništvu ter socialnim inovacijam prijazna okolja, ki bi omogočala potrebna delovna mesta, kar posledično vpliva na povečan beg možganov. Digitalizacija predstavlja obetaven pristop za soočanje s tem položajem. S konceptom pametnih vasi namreč lahko pomagamo prebuditi potencial lokalnih deležnikov, s čimer bi izboljšali življenjske in delovne pogoje v gorskih ter ruralnih območjih.

V okviru projekta SmartVillages si trinajst sodelujočih partnerjev s Quadruple Helix pristopom prizadeva povezati politično, poslovno, akademsko sfero ter civilno družbo. Takšen pristop z vpletenostjo različnih deležnikov ter podporo informacijsko komunikacijskih tehnologij stremi k izboljšanju pogojev za razvoj inovacij. Projekt je hkrati strateška pobuda 5. akcijske skupine EUSALP (AG5) in sledi integrativnemu ter participativnemu pristopu, kar pomeni dialog med urbanim in ruralnim okoljem.

Projekt prispeva k izboljšanju pogojev za razvoj inovacij iz dveh vidikov – organizacijskega/družbenega, ki z vzpostavitvijo in vključevanjem regionalnih skupin deležnikov (RSG) vključuje politično, poslovno in akademsko raven ter civilno družbo, ter tehnološkega, ki predvideva oblikovanje platforme za digitalno izmenjavo (Digital Exchange Platform – DEP) in orodjarno (Toolbox) z novimi digitalnimi produkti. Rezultati upoštevanja obeh vidikov in njihov prenos na politično raven bodo znatno izboljšali politične okvirje in pogoje za razvoj digitalnih inovacij.

Platforma za digitalno izmenjavo (DEP) omogoča transnacionalno izmenjavo znanj, ki bodo nastala tekom projekta, ter izmenjavo evropskih dobrih praks med partnerji projekta ter širšo javnostjo.

Orodjarna (Toolbox) združuje orodja, metode in tehnike, ki predstavljajo bistvene elemente pametne alpske vasi. Preko vzpostavitve sodelovalnega okolja pametnih vasi in njihovih regij je orodjarna namenjena tudi podpori in usmeritvam partnerjev ter ostalih regij znotraj alpskega prostora.

Comments are closed.