Uporabniško usmerjene e-storitve

Kljub prednostim, ki jih zagotavljajo e-storitve, obstajajo številne težave pri njihovi sprejetosti in uporabi. Raziskovalni projekt Analiza in smernice razvoja uporabniško usmerjenih e-storitev v Sloveniji  smo zasnovali na dejstvu, da obstaja velik razkorak med visokim deležem realiziranih e-storitev in majhnim deležem uporabnikov, ki e-storitve redno uporabljajo. Poglavitni rezultati projekta so identificirani vzroki (dejavniki), ki vplivajo na različne vrste (domene) e-storitev ter smernice za razvoj sprejetih in posledično uspešnih e-storitev, pri čemer je bil poudarek na domenah e-uprava in e-učenje. S pomočjo identificiranih vzrokov in vzročnih povezav ter oblikovanih smernic lahko ponudniki e-storitev proaktivno razvijajo e-storitve z boljšimi uporabniškimi karakteristikami. Ko govorimo o e-storitvah, se ne moremo izogniti e-učenju, ki je podprto z različnimi tehnološkimi rešitvami. V okviru projekta ELLEIEC je bila raziskava usmerjena v izgradnjo virtualnega centra za učenje VCE (Virtual Center for Education), katerega vizija je, da se posameznik lahko odloči za pridobivanje novega znanja, kompetenc in veščin v kateremkoli obdobju življenja. Virtualni center povezuje učeče z učitelji iz akademskih vrst, poslovnih okolij in svetovalnih organizacij v Evropi. Izobraževanje je izvedeno v obliki majhnih modulov, učečim pri učenju pa so v pomoč mentorji. Koncept zagotavlja dostopnost učnih vsebin v različnih jezikih in s tem omogoča izboljšanje tudi jezikovnih kompetenc. V podporo učečim in učiteljem iz različnih držav in kultur, je bil razvit modul o medkulturni komunikaciji (Slika). Vlogo in pomen medkulturne komunikacije smo uspešno uvedli tudi v večino drugih projektov, v katerih sodelujemo v zadnjem obdobju.

Comments are closed.