Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

Projekt Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor se je začel odvijati v letu 2011 v partnerstvu Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Cilj aplikativnega projekta je analizirana gradiva, arhivske in terenske raziskave ter zbrano dokumentacijo o umetnostnih spomenikih in likovnih ustvarjalcih v prostoru mesta Maribor čim bolje približati širokemu krogu zainteresirane javnosti. Pri tem se cilja predvsem na prebivalce mesta Maribor, študente študijev humanističnih smeri ter nenazadnje obiskovalce mesta Maribor, ki bi želeli dobiti nekoliko širšo sliko o razvoju umetnostne zgodovine mesta Maribor skozi zgodovino.

V okviru projekta je bil razvit spletni portal, preko katerega je mogoče odprto dostopati do obsežnega nabora zbranih strokovnih gradiv povezanih z umetnostno zgodovinskim utripom prostora mesta Maribor. Objavljena strokovna gradiva so podkrepljena s številnimi zgodovinskimi dokumenti ter zbranim slikovnim gradivom. Z željo, da bi objavljene vsebine čim bolj približali  širokemu krogu ljudi, je bilo veliko pozornosti posvečeno tudi vizualizaciji vsebin. Spletni portal tako vključuje številne galerije,  animirane tokove slik ter spletne zemljevide, ki popeljejo obiskovalce po ulicah Maribora.

Objavljena strokovna gradiva so na portalu razvrščena v štiri večje vsebinske sklope. Prvi sklop vključuje pomembne osebnosti, ki še oz. so v preteklosti delovali na likovnem področju v prostoru mesta Maribor. Pomemben sklop predstavljajo tudi pomembnejši arhitekturni oz. likovni spomeniki, s poudarkom na pomembnejših zgradbah mesta, sakralnih objektih ter skulpturah.  Spletni portal ponuja tudi vsebine povezane z razstavi ter virtualne poti povezanih spomenikov.

Spletni portal je dostopen na naslovu http://mariborart.si.

Projekt so podprli:

           

Partnerji:

                

Comments are closed.