IQ DOM

V okviru programa IQ DOM bomo razvili tehnološke rešitve katere bodo povezane med seboj tvorile “Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu”. Tak dom bo zgrajen iz človeku prijaznih naravnih materialov – zlasti lesu, ter bo hkrati predstavljal novo paradigmo na področju prilaganja človeku z neinvazivno umetno inteligenco. Značilnost razvitih tehnologij oziroma končnih gradnikov bo integracija, adaptivnost ter napredna človeku prijazna inteligenca, kjer bomo v središče postavili kakovost uporabniške izkušnje. V okviru konzorcija je 26 partnerjev iz gospodarstva in raziskovalnih organizacij. Z naborom 25 transdisciplinarnih razvojih projektov pokrivamo lesno verigo s stavbnim delom, področje inteligentnih naprav ter inteligentnega upravljanja doma. Na UM FERI sodelujemo s podjetjema Si.mobil in Seltron v RRP21 “Napredno upravljanje in interakcija v pametnem domu – iSmartManagement” in RRP22 “Oblačna platforma za napredno in intuitivno upravljanje pametnega doma – iDom”. V IQ DOM bomo razvili vrsto globalno prebojnih tehnologij, kjer bo naš poudarek na sistemu povezljivosti ter uporabi umetne inteligence za upravljanje doma. Vzpostavljen bo tesen prenos znanj iz javnih raziskovalnih organizacij (JRO) v gospodarstvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Comments are closed.