CyberSec4Europe

S februarjem 2019 se je, kot del programa Obzorje 2020 pričel projekt CyberSec4Europe, katerega osrednji cilj je vzpostavitev in upravljanje delovanja evropske mreže kompetenčnih centrov kibernetske varnosti. Namen kompetenčnih centrov je okrepiti raziskave in poglobiti sodelovanje na področju kibernetske varnosti v EU. V projektu s 43 partnerji iz 22 držav članic EU in pridruženih držav sodeluje tudi Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštituta za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Slovenski koordinator projekta je doc. dr. Marko Hölbl. CyberSec4Europe je bil izbran kot eden izmed 4 projektov, katerih namen je pilotna vzpostavitev in upravljanje delovanja mreže kompetenčnih centrov za kibernetsko varnost ter implementacija skupne usmeritve raziskav in inovacij na tem področju.

S ciljem povečanja učinkovitosti varnostne skupnosti želi EU ohraniti in nadalje razviti zmogljivosti za zagotavljanje varnosti digitalnega gospodarstva, infrastrukture, družbe in demokracije. S podporo projektov želi EU uskladiti raziskave, kompetence in naložbe na področju kibernetske varnosti. V okviru projektov bodo preizkušene in prikazane možnosti upravljanja mreže kompetenčnih centrov s pomočjo uporabe dobrih praks, ki rezultirajo iz strokovnega znanja in izkušenj projektnih partnerjev.

CyberSec4Europe bo naslavljal ključne direktive in uredbe EU, kot so PSD2, eIDAS, GDPR in ePrivacy ter pomagal pri implementaciji Zakona o kibernetski varnosti EU (EU Cybersecurity Act), vključno s podporo razvoju certifikacijskega okvira in v sodelovanju z agencijo ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). Projekt prav tako naslavlja štirinajst ključnih področij kibernetske varnosti, enajst tehnoloških oz. aplikacijskih elementov in devet ključnih vertikalnih sektorjev. Partnerji CyberSec4Europe konzorcija, ki sodelujejo v več kot 100 projektih s področja kibernetske varnosti, imajo bogate izkušnje pri naslavljanju izzivov in vprašanj na tem področju.

V okviru projekta bodo predstavljeni tudi projektni demonstratorji (project demonstration cases), ki naslavljajo izzive kibernetske varnosti v vertikalnih sektorjih digitalne infrastrukture, financ, vladne in javne varnosti, zdravstva ter prometa. S pomočjo rezultatov projekta bodo razvite in predstavljene možnosti upravljanja in delovanja mreže kompetenčnih centrov kibernetske varnosti v Evropski uniji in širše.

Projekt se bo pričel z dvodnevnim uvodnim sestankom, ki bo med 28. 2. 2019 in 1. 3. 2019 v Bruslju. V okviru uvodnega sestanka se bo odvijala tudi javna prireditev, kjer bodo ugledni predavatelji predstavili svoja pričakovanja pilotnih projektov.

Spletna stran projekta: https://www.cybersec4europe.eu/

Twitter: @CyberSec4Europe

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cybersec4europe/

Comments are closed.