Data4Food2030

Informacije o projektu

Ime projekta:  Pathways towards a fair, inclusive and innovative Data Economy for Sustainable Food Systems (sl. Poti do poštenega, vključujočega in inovativnega podatkovnega gospodarstva za trajnostne prehrambene sisteme)
Akronim projekta: Data4Food2030
Spletna stran/povezave: https://data4food2030.eu/
LinkedIn povezava: https://www.linkedin.com/company/data4food2030/
Naročnik projekta: Evropska komisija – OBZORJE EVROPA
Poziv: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-18
Št. Projekta H2020: 101059473
Časovni okvir: 1. 9. 2022 – 30. 8. 2026
Vrednost projekta: 9,999,416.25 €
Višina sofinanciranja: 9,999,416.25 €
Vrednost projekta za UM: 100.000,00 €
Nosilec projekta na UM: izr. prof. dr. Muhamed Turkanović

Sodelujoče organizacije

 • (1) STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (NL) Koordinator projekta;
 • (2) FOODSCALE HUB GREECE – Grčija;
 • (3) INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE – Francija;
 • (4) EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW – Belgija;
 • (5) INSTITUT FÜR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH – Nemčija;
 • (6) WAGENINGEN UNIVERSITY – Nizozemska;
 • (7) THE LISBON COUNCIL FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS ASBL – Portugalska;
 • (8) VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – Belgija;
 • (9) NETCOMPANY-INTRASOFT – Luksemburg;
 • (10) STICHTING EFFOST – Nizozemska;
 • (11) EUROPEAN FOOD INFORMATION RESSOURCE AISBL – Belgija;
 • (12) NODIBINAJUMS BALTIC STUDIES CENTRE – Latvija;
 • (13) SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO – Poljska;
 • (14) FONDATION JEAN JACQUES LAFFONT – Francija;
 • (15) EURO POOL SYSTEM INTERNATIONAL – Nemčija;
 • (16) ANYSOLUTION SL – Španija;
 • (17) ITC – INOVACIJSKO TEHNOLOSKI GROZD MURSKA SOBOTA – Slovenija;
 • (18) UM – Univerza v Mariboru – Slovenija;
 • (19) WIRELESSINFO – Češka;
 • (20) 1001 LAKES OY – Finska;
 • (21) AGDATAHUB – Francija;
 • (22) IFIP-INSTITUT DU PORC ASSOCIATION – Francija;
 • (23) UHLAVA OPS – Češka;
 • (24) LUONNONVARAKESKUS – LUKE – Finska;

Povzetek projekta

Odkrivanje vrednosti podatkovne ekonomije v evropskih prehranskih sistemih.

Projekt želi nasloviti pomanjkanje razumevanja številnih vidikov podatkovne ekonomije za prehranske sisteme, v kateri podatki niso le nova gospodarska dobrina, temveč strateška dobrina pri prehodu na trajnostne prehranske sisteme ter v pravično in vključujočo družbo.

Cilj projekta je izboljšati podatkovno ekonomijo za prehrambene sisteme z razširitvijo njene definicije, mapiranje njenega razvoja, uspešnosti in vpliva, z namenom ustvarjanja novih priložnosti za EU. Med drugim je tudi cilj (1) Povečati bazo znanj in vpogled v podatkovno ekonomijo za prehrambene sisteme; (2) Razviti sistem, ki spremlja in ocenjuje razvoj, uspešnost in vpliv podatkovne ekonomije za prehrambene sisteme na ustrezne politike EU; (3) Prepoznati gonila in ovire in jih spremeniti v priložnosti, priporočila in rešitve; (4) Preizkusite rešitve in oceniti priporočila v študijah primerov in prek dialogov z deležniki; (5) Navesti prihodnje scenarije in časovni načrt in vzdrževati sistem spremljanja za podporo razvoju politik in pospešiti želeno prihodnje stanje podatkovne ekonomije za prehrambene sisteme.

Data4Food2030 je projekt, ki ga izvajajo države članice (Finska, Češka, Francija, Španija, Nemčija, Poljska, Litva, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Grčija in Slovenija).  V projektu s 24 partnerji iz omenjenih 12 držav članic EU sodeluje tudi Inštitut za UM FERI. Koordinator projekta na UM je izr. prof. dr. Muhamed Turkanović.

Vključenost UM FERI v projekt

UM FERI bo v sklopu Inštituta za informatiko sodeloval v konzorciju s tehnično podporo pri snovanju t. i. podatkovnih prostorov (ang. Data spaces) in sicer v sklopu enega izmed šestih pilotov projekta, točneje “Short Food Supply Chain (ZeroFLW)”. Cilj pilota je snovanje tehničnega ogrodja podatkovnega prostora za področje sledljivosti prehrambene industrije, ki med drugim vključuje integracijo različnih virov podatkov, kot so podatkovne baze, podatkovna jezera kakor tudi podatki iz verige blokov, ki skrbi za spremljanje sledljivosti kratke oskrbovalne verige.

 

Comments are closed.