ADORE

Informacije o projektu

Ime projekta: Dostopnost v visokošolskih učnih programih s področja digitalnega komuniciranja
Akronim: ADORE
Področje: Visokošolsko izobraževanje
Spletna stran projekta: https://www.funka.com/en/adore/
Naročnik projekta/program: Erasmus+ – KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education
Časovni okvir: 1.11.2021-31.10.2023
Vrednost projekta: 169.331,00 €
Stopnja lastnega financiranja (v %): 0%
Višina sofinanciranja (delež UM FERI): 28.904,00 €
Nosilec projekta na UM FERI: doc. dr. Boštjan Šumak
Koordinator projekta: Dr. Anastassia Zabrodskaja, Tallinn University Baltic Film, Media and Arts School

Sodelujoče organizacije

 • Tallinn University, koordinator (Dr. Anastassia Zabrodskaja, Media and Arts School)
 • Funka Nu AB,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Paris-Lodron University Salzburg,
 • INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacij

Povzetek projekta

Glavni cilj projekta ADORE je zagotoviti izobraževanje o objavljanju digitalno dostopnih vsebin in kako zagotoviti bolj vključujočo izkušnjo poučevanja za univerzitetno pedagoško in izobraževalno osebje, ki deluje na področju komuniciranja. Specifični cilji projekta ADORE so:

 • Analizirati trenutno stanje ter premostiti vrzeli glede potreb po usposabljanju univerzitetnega osebja na področju dostopnosti na področju komuniciranja.
 • Identificirati izzive, s katerimi se soočajo ljudje z oviranostmi, priseljenci in starejši odrasli pri dostopu do vsebin na spletu.
 • Identificirati učne predmete in module visokošolskih študijskih programov, ki so povezani s področjem komuniciranja z možnostjo vključevanja digitalne dostopnosti v učne načrte.
 • Izboljšati znanje o dostopnosti univerzitetnih učiteljev in učnega osebja na področju komuniciranja.
 • Pripraviti študente visokošolskih smeri na področju komuniciranja na zahteve trga dela.
 • Povečati vključitev dostopnosti v učnih načrtih predmetov povezanih s komuniciranjem na evropskih univerzah.

Projektne aktivnosti so usmerjene k doseganju rezultatov, ki bodo prispevali k doseganju cilja projekta, in sicer zagotoviti kakovostna izobraževanja za univerzitetno pedagoško osebje na področju komuniciranja, o tem, kako objavljati vsebine in poučevati na dostopen način. Glavne aktivnosti, ki se bodo izvajale med projektom, vključujejo:

 • Analizo potreb po usposabljanju o dostopnosti univerzitetnega pedagoškega osebja na področjih, povezanih s komunikacijo.
 • Prepoznavanje glavnih težav, s katerimi se soočajo ljudje z različnimi oviranostmi, priseljenci in starejši odrasli pri dostopu do komunikacijskih vsebin.
 • Pregled učnih načrtov predmetov na univerzitetnih študijskih programih, povezanih s komunikacijo, kjer se lahko izvede usposabljanje o digitalni dostopnosti.
 • Soustvarjanje kompleta orodij za usposabljanje o dostopnosti za univerzitetno osebje, prilagojeno glede na potrebe.
 • Oblikovanje in razvoj nabora person, ki predstavljajo strokovne profile na področju dostopne komunikacije.
 • Priprava priporočil o vključitvi znanja o digitalni dostopnosti in učnih gradiv v učne načrte za univerzitetne programe povezane s komuniciranjem.

Projekt bo vzpostavil edinstveno partnerstvo med visokošolskimi ustanovami, izobraževalnimi organizacijami in zasebnim sektorjem. Glavni cilj je vključiti veščine dostopnosti v visokošolske učne načrte za komunikacijske discipline. Cilj bo tudi pripraviti študente na sedanje in prihodnje potrebe gospodarstva in družbe.

Aktivnosti UM FERI

UM FERI aktivno sodeluje pri vseh aktivnosti, pri čemer ima vodilno vlogo v aktivnosti raziskave sistematičnega pregleda in analize visokošolskih programov iz področja komunikacije, katere cilj je zagotoviti celoviti pregled visokošolskih programov , ki jih je mogoče izboljšati z vključitvijo digitalne dostopnosti v učne načrte. UM FERI aktivno sodeluje tudi pri izvedbi mednarodne študije o potrebah po izobraževanju o digitalni dostopnosti univerzitetnega pedagoškega osebja na področju komuniciranja.

Comments are closed.