InSign

 

Informacije o projektu

Ime projekta: Spodbujanje vključujočega izobraževanja z mednarodnim znakovnim jezikom (ang. Advancing inclusive education through International Sign)
Akronim projekta: InSign
Trajanje projekta: september 2019 – august 2022
Nosilec projekta na UM FERI: red. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec
Spletna stran: https://www.uni-siegen.de/zew/insign/index.html.en?lang=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/insign-project
Facebook: https://www.facebook.com/InSignEverywhere

Sodelujoče organizacije

Povzetek projekta

InSign – Spodbujanje vključujočega izobraževanja z mednarodnim znakovnim jezikom (ang. Advancing inclusive education through International Sign) je projekt, ki ga financira program ERASMUS+. Cilj tega triletnega projekta je vzpostaviti inovativno infrastrukturo za spodbujanje komunikacije med govorci znakovnega jezika in tistimi, ki tega ne znajo ter med mednarodnimi gluhimi študenti, ki nimajo skupnega jezika, z uporabo mednarodne kretnje (ang. International Sign), ki je poenostavljena oblika nacionalnih naravnih znakovnih jezikov in se uporablja v mednarodni znakovni komunikaciji. Projekt InSign bo rezultate inovativnih raziskav prenesel v storitve za evropsko (gluho) skupnost.

InSign spodbuja internacionalizacijo izobraževanja in mednarodno mobilnost gluhih študentov, ki v evropskem visokošolskem prostoru predstavlja poseben sklop študentov z malo podpore in vključenosti v širšo družbo, ki bi jo lahko InSign v veliki meri razširil. Z ozaveščanjem in spodbujanjem uporabe mednarodne kretnje pri gluhih tistih, ki to niso, želi InSign podreti omejitve v takšni komunikaciji ter mladim gluhim študentom odpreti vrata internacionalizacije in globalizacije.

Ključni rezultati projekta

V okviru projekta bo izdana knjiga v petih evropskih jezikih, ki bo opisovala glavne vidike mednarodnega znakovnega jezika in naravnih znakovnih jezikov partnerjev ter njihov položaj v posameznih državah. Poleg tega bomo uvedli tečaj mednarodnega znakovnega jezika, namenjen gluhim in naglušnim, ki se želijo naučiti mednarodne kretnje. Nazadnje bomo v okviru projekta razvili samodejni prevajalnik za prevajanje med mednarodno kretnjo naravnimi nacionalnimi znakovnimi jeziki partnerjev.

V projektu pričakujemo, da bodo rezultati pomembno vplivali na zainteresirane in naslovljene skupnosti. Rezultati bodo podpirali dostop do (visokošolskega) izobraževanja za gluhe in naglušne študente. Pomagali jim bo pri sporazumevanju v okoliščinah, ko sogovorniki ne razumejo njihovega naravnega (znakovnega) jezika. Rezultati projekta bodo podprli mednarodno mobilnost govorcev znakovnega jezika za namene izobraževanja ali druge namene. Institucije, ki bodo sprejele rezultate projekta InSign (npr. tečaj ali avtomatski prevajalnik), bodo izboljšale vključevanje gluhih oseb v svoje okolje. V okviru projekta InSign bo (kolikor je nam znano) nastal prvi in edinstven sistem za samodejno prevajanje v realnem času med različnimi naravnimi znakovnimi jeziki in mednarodno kretnjo. To bo lahko imelo vpliv na mednarodni ravni v šolah, predvsem visokošolskih in poklicnih, ki trenutno dajejo velik pomen internacionalizaciji izobraževanja kot ključnemu dejavniku za izboljšanje kompetenc študentov. Študenti, ki niso gluhi (in gluhi, če ne govorijo istega jezika), in strokovni delavci bodo lahko z majhnim časovnim vložkom sposobni vzpostavili osnovno komunikacijo z gluhimi osebami z uporabo gest iz mednarodne kretnje.

Comments are closed.