TechWhiz

Informacije o projektu

Ime projekta: Slovar strokovnih izrazov v znakovnem jeziku za izobraževanje (ang. Sign Language Dictionary of Technical Terms for Education)
Akronim projekta: TechWhiz
Referenčna številka (številka pogodbe): 2021-1-PT01-KA220-HED-000027550
Področje: T120 Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija
Naročnik projekta/program: Erasmus+ КА2
Trajanje projekta: januar 2022 – februar 2024
Vrednost projekta: 36.249 EUR
Stopnja lastnega financiranja v %: 0%
Višina sofinanciranja (delež UM FERI): 0 EUR
Nosilec projekta na UM FERI: red. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec
Koordinator projekta: Medidata
Spletna stran: https://techwhiz.hmu.gr/

Sodelujoče organizacije

Povzetek projekta

Projekt TechWhiz je v osnovi namenjen izboljšanju razumevanja strokovnih izrazov z uporabo znakovnega jezika. Pomagal bo gluhim učencem pri dostopu do izobraževanja v njihovem maternetm jeziku in s tem izboljša njihovo učno izkušnjo.

Gluhe osebe imajo veliko različnih težav pri sporazumevanju z ostalim prebivalstvom. Gluhe osebe imajo pogosto težave s tekočim branjem in ne morejo razumeti pomena napisanega besedila tako dobro kot razumejo isto vsebino v svojem maternem znakovnem jeziku.

Tehnični izrazi so bistveni za vsa tehnična in znanstvena prizadevanja in imajo običajno zelo specifičen pomen. V izobraževanju je treba pri uvajanju nove teme zagotoviti jasne opredelitve izrazov. Če so ti izrazi opredeljeni le v pisnem jeziku, so gluhi učenci v slabšem položaju. Obstaja potreba po orodju, ki z uporabo znakovnega jezika gluhim učencem predstavi in razloži tehnične ali znanstvene pojme s specifičnih področij znanja.

TechWhiz projekt za pomoč pri premestitvi te razlike med obema jezikoma razvija slovar, ki omogoča opredelitev tehničnih izrazov ali katere koli druge besede v znakovnih jezikih. TechWhiz Slovar združuje virtualno predstavitev znakovnih jezikov iz programa TechWhiz Studio in semantično preslikavo med govorjenim in znakovnim jezikom iz programa TechWhiz Gloss Loader. Nastali slovar bo omogočal iskanje v katerem koli od podprtih nacionalnih jezikov in ponuja opredelitev najdenih izrazov v ustreznem znakovnem jeziku.

Ključni rezultati projekta

Platforma TechWhiz vključuje tri komponente: slovar (PR1), nalagalnik glos (PR2) in studio (PR3). Slovar TechWhiz je spletni slovar tehničnih izrazov, razloženih v znakovnem jeziku uporabnika. Slovar lahko urejajo registrirani uporabniki, tako da lahko učitelji in strokovnjaki za znakovni jezik na odprt in brezplačen način ustvarjajo razlage posebnih izrazov in glosarje za posebne potrebe. Če uporabnik poišče izraz, ki ga v slovarju še ni, se s pomočjo umetne inteligence in tehnologij spletnega iskanja ustvari samodejna razlaga.

Slovar je osrednji rezultat projekta in tisti, ki sam po sebi izpolnjuje cilj projekta. Vendar pa razlage, ki so na voljo v slovarju, zahtevajo drugi dve komponenti, to sta orodji, ki podpirata ustvarjanje in vzdrževanje slovarjev, ter razlage v znakovnem jeziku, ki so na voljo za iskanje v slovarju.

TechWhiz Gloss Loader omogoča strokovnjakom s tehničnih področij, da naložijo razlage v govorjenem jeziku, in strokovnjakom za znakovni jezik, da naložijo ustrezno gloso znakovnega jezika (glosa je zaporedje besed iz govorjenega jezika, ki predstavljajo znake v stavku v znakovnem jeziku). Gloss Loader je ključna sestavina dinamičnega slovarja v živo, saj bo omogočil, da bodo glosarje lahko urejali in vzdrževali registrirani uporabniki.

TechWhiz Studio je orodje, ki strokovnjakom za znakovni jezik omogoča ustvarjanje in nalaganje novih znakovnih animacij v določenem znakovnem jeziku. Ta komponenta povezuje TechWhiz s 3D avatarjem VirtualSign, ki bo izdelal razlage znakovnega jezika. Ko bo nova razlaga vključevala nove znake, jih bodo strokovnjaki za znakovni jezik konfigurirali v Studiu, po potrditvi pa bodo na voljo vsem. Gloss Loader in Studio omogočata strokovnjakom, da soustvarjajo glosarje za določena področja znanja.

Aktivnosti UM FERI

UM FERI je vodja IO4, ki skrbi za tečaj in certificiranje uporabe orodij, izdelanih v okviru projekta. Prav tako UM sodeluje z drugimi partnerji pri izdelavi slovarja skupaj z definicijo izbranih strokovnih izrazov v slovenskem znakovnem jeziku.

Comments are closed.