Vabljeno predavanje strokovnjakov iz podjetja Databox

V ponedeljek, 4. 12. 2023, sta Uroš Trstenjak in Luka Reisman iz podjetja Databox izvedla strokovno predavanje študentom 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja pri predmetu Konvergenca in integracija sistemov, v okviru katerega sta predstavila izzive in rešitve podjetja Databox pri integraciji sodobnih rešitev in storitev. Študentje so spoznali rešitve podjetja Databox za razvoj integracijskih rešitev z različnimi podatkovnimi viri in storitvami ter izzive, s katerimi se razvijalci srečujejo ob integraciji z različnimi viri. Vabljeno predavanje je bilo dopolnjeno s praktičnim izzivom, v okviru katerega so študentje ob uporabi rešitev Databox razvili lastno podatkovno ploščo (ang. databoard) za vizualizacijo metrik nad podatki, ki so jih povezali iz poljubnih virov.

Vabljeno predavanje s praktičnim izzivom je obogatilo izvedbo predmeta Konvergenca in integracija sistemov z dodatnim naborom znanj in praktičnih veščin, ki so povezane z področjem integracij informacijskih sistemov in storitev.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.