Projektni sestanek konzorcija TechWhiz

Na Fakulteti za elektrotehniko računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru smo 2. maja gostili drugi mednarodni projektni sestanek konzorcija TechWhiz. Kot je po COVID-19 postalo običajno, je bil sestanek hibriden, zato da bi omogočil sodelovanje na daljavo projektnim sodelavcem, ki se sestanka niso mogli udeležiti osebno.

Na sestanku smo razpravljali o vseh rezultatih, ki bodo nastali v projektu TechWhiz, prispevkih in odgovornostih posameznih partnerjev ter pomembnih vprašanjih upravljanja projekta, ki so se pojavila od prejšnjega sestanka. Z veseljem poročamo, da projekt dobro poteka in da so glavna orodja, ki bodo nastala v projektu, in sicer TechWhiz Studio (aplikacija za konfiguracijo znakovnega jezika), TechWhiz Gloss Loader (spletna rešitev za lažje tolmačenje govorjenega jezika v znakovni jezik) in TechWhiz Dictionary (spletni slovar, ki bo z uporabo vizualizacije iz Studia in definicij iz Gloss Loaderja opredelil iskane izraze v znakovnem jeziku), že v pilotni fazi. Orodja bodo kmalu na voljo za preizkus.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.