Slovo od upokojenega sodelavca zasl. prof. dr. Bruna Stiglica, univ. dipl. inž. el.

Pred dnevi se je od nas v sedeminosemdesetem letu poslovil dolgoletni predstojnik Inštituta za informatiko zaslužni profesor dr. Bruno Stiglic.

Dr. Bruno Stiglic se je rodil leta 1931 v Celju. Leta 1957 je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pridobil naziv dipl. inž. elektrotehnike, leta 1974 pa naziv magister elektrotehniških znanosti. Leta 1975 je bil na Univerzi v Ljubljani promoviran za doktorja znanosti s področja elektrotehnike z disertacijo »Modeli vzorčnih kvantiziranih periodičnih signalov in šuma kvantizacije«. Že od prve zaposlitve naprej, ko je leta 1955 na Inštitutu za komunikacijske sisteme v Ljubljani pričel delati kot samostojni raziskovalec, se je izkazal z inovativnimi in izvirnimi znanstveno-raziskovalnimi dosežki na področju elektronike in računalništva. Bil je med začetniki uporabe tranzistorjev v profesionalnih merilnih napravah ter ves čas raziskoval možnosti uporabe novih elementov, pristopov in metod dela pri razvoju in izdelavi merilnih naprav. Leta 1961 je pričel s pedagoškim delom na Višji tehniški šoli v Mariboru kot predavatelj, leta 1975 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja, leta 1981 pa rednega profesorja. Z znanstveno-raziskovalnim in pedagoškim delom je nadaljeval tudi kot direktor področja raziskav in razvoja (1978-1981) in izvršni pomočnik direktorja za raziskave in razvoj (1982-1985) v podjetju ISKRA Avtomatika v Ljubljani ter izvršni pomočnik direktorja za raziskave in razvoj (1985) v ISKRA Electronics, Santa Clara, ZDA. V prvi polovici 80-tih je predaval na magistrskem študiju na Tehniški fakulteti v Mariboru in Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in sicer predmete s področja svojega takratnega znanstveno-raziskovalnega dela, ki je zajemalo problematiko uporabe računalniških in mikroračunalniških sistemov pri vodenju tehniških procesov ter zanesljivost računalniških sistemov. V sklopu samostojnega dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki je bil v Mariboru vpeljan leta 1984, je pripravil, uvedel in izvajal večje število predmetov, npr. Ekspertne sisteme, Podatkovne baze in Proizvodne informacijske sisteme. Bil je prvi in dolgoletni predstojnik Inštituta za informatiko ter do upokojitve leta 1999 vodja Laboratorija za inteligentne sisteme, kjer je s svojimi sodelavci raziskovalno deloval na temeljnih področjih informatike kot so informacijski sistemi, podatkovne baze, sistemi znanj in inteligentni sistemi.

Bogate izkušnje, pridobljene pri znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu tako na univerzi kot v industriji, je uspešno prenašal v pedagoški proces in na svoje mlajše kolege, saj je vzgojil lepo število strokovnih in znanstvenih delavcev, bil je mentor ali somentor pri sedemnajstih doktorskih disertacijah in sedemnajstih znanstvenih magisterijih.

Za neprecenljiv prispevek k razvoju Inštituta za informatiko ter ugledu Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Univerze v Mariboru mu bomo večno hvaležni in ga ohranili v lepem spominu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.