Rektorjevi nagradi Marjanu Heričku in Marku Kompari

 

Ob slovesnosti ob Dnevu rektorja, 25. januarja 2017, je nagrado za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge prejel predstojnik Inštituta za infromatiko

red. prof. dr. MARJAN HERIČKO

 

Rektorjevo nagrado za študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji je prejel mladi raziskovalec na Inštitut za informatiko

MARKO KOMPARA

 

Ob Rektorjevem dnevu, 25. januarja 2017, je prof. dr. Igor Tičar podelil nagrade in priznanja tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Bookmark the permalink.

Comments are closed