Študentski projekti

Osrednji cilj univerzitetnega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja je izobrazba diplomantov z vrhunskimi znanji, ki jih bodo učinkovito uporabili v realnem, poslovnem okolju. V ta namen na visokošolskem programu študenti praktično znanje pridobivajo z obvezno prakso na podjetjih v zadnjem letniku. Na univerzitetnem programu pa udejanjamo temeljne koncepte in specializirane strokovne vsebine v obliki praktikumov – to je posebnih predmetov, ki se intenzivno izvajajo konec vsakega letnika in v okviru katerih študenti pridobljeno znanje utrdijo z izvedbo realnih praktičnih projektov, zasnovanih in izvajanih v sodelovanju s podjetji in organizacijami s področja IKT. Tudi magistrski študenti pripravljajo v sklopu pedagoških procesov različne projekte, kjer pridobivajo in nadgrajujejo praktična organizacijska in vodstvena znanja ter veščine iz področja inoviranja in podjetnosti. V določenih primerih projekti nastajajo v okviru tekmovanj oziroma hackathonov, kjer študenti naslavljajo realne izzive, s katerimi se soočajo sodelujoča podjetja.

S praktikumi študenti že v času študija razvijajo sposobnosti kreativnega in timskega dela ter praktičnih inženirskih veščin, kar jim zagotavlja hitrejše vključevanje v delovno okolje, strokovno napredovanje in oseben razvoj. V sodelovanju z gospodarskimi partnerji pa lahko študenti že pred zaključkom študija navežejo pomembne stike za kasnejšo zaposlitev.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://praktik.um.si.