Muhamed Turkanović

Muhamed Turkanović
Docent , Laboratorij za tehnologije komuniciranja , Namestnik predstojnika inštituta
Naziv:doc. dr.
E-mail:muhamed.turkanovic@um.si
Telefon:(02) 220 7351
Prostor:G2-1N.03
Govorilne ure:povezava
Profil LinkedIn:povezava

Glavna področja raziskovanja

 • kriptografija
 • velepodatki (ang. Big Data)
 • tehnologije verig blokov (ang. Blockchain)
 • pametne pogodbe (ang. smart contracts)
 • varnost in zasebnost znotraj interneta stvaru (IOT)
 • varnostni protokoli za brezžična senzorska omrežja (BSO)
 • varnostni protokoli za internet stvari (IOT)
 • zasebnost in varnost v računalniških sistemih
 • podatkovne baze

Pomembnejše publikacije

 • TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko, KOŠIČ, Kristjan, HERIČKO, Marjan, KAMIŠALIĆ LATIFIĆ, Aida. EduCTX: A blockchain-based higher education credit platform. IEEE access, ISSN 2169-3536, Dec. 2018, vol. 6, iss. 1, str. 5112-5127, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2789929. [COBISS.SI-ID 21085718]
 • TURKANOVIĆ, Muhamed, BRUMEN, Boštjan, HÖLBL, Marko. A novel user authentication and key agreement scheme for heterogeneous ad-hoc wireless sensor networks, based on the Internet of Things notion. Ad hoc networks, ISSN 1570-8705, 2014, vol. 20, str. 96-112, doi: 10.1016/j.adhoc.2014.03.009. [COBISS.SI-ID 17757974]
 • TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko. The (in)adequacy of applicative use of quantum cryptography in wireless sensor networks. Quantum information processing, ISSN 1570-0755, Oct. 2014, vol. 13, iss. 10, str. 2255-2275, doi: 10.1007/s11128-014-0769-z. [COBISS.SI-ID 17916950]
 • SABZINEJAD FARASH, Mohammad, TURKANOVIĆ, Muhamed, KUMARI, Saru, HÖLBL, Marko. An efficient user authentication and key agreement scheme for heterogeneous wireless sensor network tailored for the Internet of Things environment. Ad hoc networks, ISSN 1570-8705, Jan. 2016, vol. 36, part 1, str. 152-176, doi: 10.1016/j.adhoc.2015.05.014. [COBISS.SI-ID 18766614]
 • TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko. Notes on "A temporal-credential-based mutual authentication and key agreement scheme for wireless sensor networks". Wireless personal communications, ISSN 0929-6212, Jul. 2014, vol. 77, iss. 2, str. 907-922, doi: 10.1007/s11277-013-1543-8. [COBISS.SI-ID 17378838]
 • TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko. An improved dynamic password-based user authentication scheme for hierarchical wireless sensor networks. Elektronika ir elektrotechnika, ISSN 1392-1215. [Print ed.], 2013, vol. 19, no. 6, str. 109-116, doi: 10.5755/j01.eee.19.6.2038. [COBISS.SI-ID 16929302]

Recenzent pri revijah

 • Information sciences, Elsevier.
 • Ad hoc networks, Elsevier.
 • Quantum information processing, Springer
 • Computer Standars & Interfaces, Elsevier
 • IEEE sensors journal, IEEE.
 • IEEE communications letters, IEEE.
 • IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Systems, IEEE.
 • IET information security, IET.
 • Sensors, MDPI
 • Entropy, MDPI
 • Applied Sciences, MDPI
 • Telecommunication systems, Springer.
 • Journal of network and computer applications, Elsevier
 • Microsystem technologies, Springer
 • Wireless personal communications, Springer
 • Journal of medical systems, Springer
 • International journal of information privacy, security and integrity, Inderscience.
 • International journal of distributed sensor networks, Taylor and Francis.
 • The Open cybernetics & systemics journal, Bentham Science.
 • International Journal of Communication Systems, John Wiley & Sons Ltd.
 • Computers, MDPI
 • Information, MDPI
 • Journal of computational methods in sciences and engineering, Cambridge International Science.
 • Journal of computer engineering & information technology, SciTechnol.
 • Proceedings of the National Academy of Sciences, India. Section A, Physical sciences, NAS India
 • IFIP SEC - 32nd International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection
 • Journal of Engineering and Technology Research. Lagos

Življenjepis

 • Član sveta zavoda raziskovalno-razvojnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru (RAZ:UM), 2019 - 2020
 • Vodja digitalnega inovacijskega stičišča Univerze v Mariboru (DIH UM), 2019
 • Docent, Univerza v Mariboru (UM), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), 2017+
 • Doktor znanosti računalništva in informatike, UM-FERI, 2016
 • Direktor podjetja CEI-Sis, Maribor, 2015-2017
 • Tehnični direktor podjetja CEI-Systems OG, Salzburg - Avstrija, 2013-2015
 • Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, 2011
 • Razvijalec in projektni vodja, 2007-2013

Pedagoško delo

Predavatelj pri naslednjih predmetih:

 • SQL Programiranje (1. letnik ITK, visokošolski bolonjski študij 1. stopnje)
 • Poslovna inteligenca in kakovost podatkov (1. letnik ITK, bolonjski študij 2. stopnje)
 • Podatkovno modeliranje in baze (1. letnik ITK, bolonjski študij 2. stopnje)
 • Podatkovne baze 1 (1. letnik ITK, RIT, TK, univerzitetni bolonjski študij 1. stopnje)
 • Podatkovne baze 1 (2. letnik ITK, RIT, visokošolski študij 1. stopnje)
 • Podatkovne baze 2 (3. letnik , univerzitetni bolonjski študij 1. stopnje)
 • Podatkovne baze 2 (3. letnik , visokošolski bolonjski študij 1. stopnje)
 • Revidiranje informacijskih sistemov (3. letnik , univerzitetni bolonjski študij 1. stopnje)

Asistent pri naslednjih predmetih:

 • Podatkovne baze 1 (1. letnik ITK, RIT, TK, univerzitetni bolonjski študij 1. stopnje)
 • Podatkovne baze 1 (2. letnik ITK, RIT, TK, visokošolski bolonjski študij 1. stopnje)

Organiziranje in vodenje konferenc

Organizacijski odbori

Programski odbori

 • 2019, OTS'2019 - 24. konferenca Sodobne tehnologije in storitve, 18-19 Junij, Maribor
 • 2019, BlockchainForum - Forum v sklopu 17. Mednarodne konference Upravljanje poslovnih procesov (BPM 2019)
 • 2018, DASC'2018 - IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 12-15 Avgust, Atene - Grčija
 • 2017, CSS'2017 - Sodelovanje, programska oprema in storitve in informacijski družbi, 9-13 Oktober, Ljubljana - Slovenija

Vodja/Koordinator projekta

 • 2020-2023, DE4A (Digital Europe for All), H2020
 • 2018-2021, SmartVillages (Smart digital transformation of villages in the Alpine space region), Interreg Alpine Space
 • 2018, SmartInsTech (Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih), Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Sodelovanje pri projektu

 • 2019, CONCORDIA (Cyber Security Competence for Research and Innovation), H2020
 • 2018, EkoSMART (Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih), EBRD

Certifikati

 • 2013, Microsoft Technology Associate: Database Administration Fundamentals

Nagrade

Nastopi, (Vabljena) predavanja

 • Vabljeno predavanja (Tehnologija veriženja blokov – miti in resnice) na DSI 2019: 26. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, april 2019.
 • Vabljeno predavanje (Big data meets Blockchain: possible outcomes) na ICBAIT 2018, International conference on big data analytical and intelligent technologies, Madurai Kamaraj University, Madurai, marec 2018.
 • Dan FERI 2017 - Tehnologija veriženja blokov - goljufija ali prihodnost?
 • KMŠ Tech Blockchain 2018 - Razlike med različnimi kripto tehnologijami
 • De Iure-De Facto: Blockchain – Tehnični vidiki blockchain tehnologije
 • PODIM konferenca 2018 - Blockchain Academy Keynotes: Technology
 • HLS2018 - International Healthy Lifestyle Symposium 2018 - Incorporating Blockchain technology into 24alife & healthcare solutions
 • Comtrade MeetUp 2018 - Blockchain, the technology
 • Startup Müsli - Blockchain danes in kje bo čez 10 let – 11. september 2018
 • Akademski humor - Porazdeljeno soglasje v navideznem svetu – 13. september

Publikacije

Življenjepis

 • Celoten življenjepis je v pripravi.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.