Priznanja FERI prejeli zaposleni II in študenti ITK

Ob dnevu FERI, 29. 11. 2018, so na svečani slovesnosti ob dnevu FERI prijeli plakete zaposleni in študenti ITK:

Plaketo za strokovno delo je prijela:

dr. Lili NEMEC ZLATOLAS

za izjemno uspešno delo pri pripravi mednarodnih projektov in konferenc

Kandidatka je s svojim profesionalnim in predanim delom pomembno prispevala k pridobitvi H2020 projektov s področja kibernetske varnosti (Concordia ter CyberSec4Europe) sodelovala pa je tudi pri pripravi drugih EU projektov (AQUAM) in Erasmus projektov (I-ACE in BePOC).  Vodilno vlogo je nosila pri organizaciji mednarodnih konferenc kot so npr. EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning) 2018, ERACON 2017 ter pripravi na konferenci ADBIS (European Conference on Advances in Databases and Information Systems) 2019 in IFIP SEC (International Information Security and Privacy Conference) 2020. Vsa leta pa aktivno sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi dogodka Noč raziskovalcev.

Plaketo za raziskovalno delo je prijel:

doc. dr. MUHAMED TURKANOVIĆ

na področju tehnologije veriženja blokov


Med najpomembnejše dosežke raziskovalnega dela uvrščamo predlog in implementacijo alfa verzije platforme za upravljanje mikrocertifikatov, imenovane EduCTX. Dr. Turkanović je tudi gonilna sila iniciative EduCTX (http://eductx.org), vodja skupine Blockchain Lab:UM, ki deluje v okviru Inštituta za informatiko, s predstavitvami na temo tehnologije veriženja bokov je sodeloval na mnogih mednarodnih in domačih dogodkih, med drugim je bil vabljeni predavatelj na konferenci ICBAIT International Conference on Big Data Analytics and Intelligent Technoilogies, naslov predavanja: Big data meets Blockchain:possible outcomes, vodi industrijski raziskovalno-razvojni projekt (ECTA), je vodja mednarodnega projekta Smart Villages, organiziral je dve počitniški šoli na temo tehnologije veriženja blokov, kot ekspert sodeloval na mnogih okroglih mizah in medijskih oddajah, kot mentor vodil študentski raziskovalni projekt PKP Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih, izvedel je več uspešnih delavnic na temo veriženja blokov v Sloveniji in tudi tujini (KMO&LTEC 2018).

Dr. Muhamed Turkanović je torej pomembno prispeval k uveljavitvi UM FERI kot ene vodilnih raziskovalnih inštitucij na področju tehnologije veriženja blokov.

TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko, KOŠIČ, Kristjan, HERIČKO, Marjan, KAMIŠALIĆ, Aida. EduCTX: A blockchain-based higher education credit platform. IEEE access, ISSN 2169-3536, Dec. 2018, vol. 6, iss. 1, str. 5112-5127, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2789929. [COBISS.SI-ID 21085718],

kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

točke: 23.61, št. avtorjev: 5

Študenti, ki so v letu 2018 fakulteto zastopali na različnih mednarodnih in nacionalnih tekmovanjih ter zasedali vrhunska mesta so prejeli plakete za izjemni prispevek študentov:

Alen RAJŠP

za raziskovalno delo in objave s področja vpeljave igrifikacije na področju informatike, predvsem pri poučevanju celovitih informacijskih rešitev. Objavil je 5 prispevkov na mednarodnih dogodkih in sicer konferenci KMO 2017 (Knowledge Management in Organizations), CECIIS 2017 (Central European Conference on Information and Intelligent Systems), CSS 2017 (Collaboration, Software and Services in Information Society), CSS 2018 (Collaboration, Software and Services in Information Society) ter delavnici LTEC 2018 (Learning Technology for Education Challenges), pri čemer je za prispevek z naslovom »Impact of an Introductory ERP Simulation Game on the Students’ Perception of SAP Usability«, ki ga je Alen Rajšp predstavil na delavnici LTEC 2018 prejel priznanje za najboljši članek.

Domen HOHLER in Jure SREŠ

za zmago oz. osvojeno 1. mesto na tekmovanju študentskih projektov na konferenci DSI 2018 (Dnevi slovenske informatike) v Portorožu z rešitvijo »Plačilo pošiljke po prevzetju s tehnologijo Blockchain«, zmagala sta tudi na zimski šoli Informatike na temo veriženja blokov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.