eNagrada Slovenskega društva informatika za leto 2019 platformi EduCTX

Platforma EduCTX skupine Blockchain Lab:UM je v sklopu 26. konference DSI Dnevi slovenske informatike, ki je potekala 16. in 17. aprila 2019 v Portorožu, v močni konkurenci desetih izjemnih projektov prepričala petčlansko strokovno komisijo in prejela priznanje za najboljši projekt s področja računalništva in informatike. Slovensko društvo informatika podeljuje eNagrado že vrsto let in sicer z namenom promocije in popularizacije uspešnih informacijskih projektov.

Digitalno platformo, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov, pametnih pogodbah, konzorcijskem omrežju Ethereum in IPFS ter decentraliziranih aplikacijah, je razvila skupina Blockchain Lab:UM v sklopu Inštituta za informatiko na UM FERI. Z nagrado je skupina potrdila dejstvo, da se ob primernem načrtovanju in razvoju, tehnologija veriženja blokov lahko učinkovito in smiselno uporabi tudi v zahtevnih poslovnih procesih.

Kaj je platforma EduCTX?

EduCTX je digitalna platforma za dodeljevanje, upravljanje, shranjevanje, deljenje in prikazovanje digitalnih mikro-certifikatov in temelji na tehnologiji veriženja blokov, pametnih pogodbah in decentraliziranih aplikacijah oz. na decentraliziranem in porazdeljenem okolju. Slednje zagotavlja, da so mikro-certifikati (t.j. diplome, potrdila, nagrade, pohvale) samodejno replicirani (porazdeljeni) med deležniki platforme, pri čemer nihče nima popolnega nadzora nad podatki oz. si ga enakomerno vsi delijo. Rešitev upravlja z digitalnimi certifikati različnih tipov, ki služijo kot dokaz za pridobljeno znanje in veščine, pri čemer so izdajatelji certifikatov vozlišča omrežja oz. sodelujoče izobraževalne organizacije, ki jih označujemo kot certificirane entitete. Trenutno so v pilotno uporabo kot EduCTX vozlišča vključene tri visokošolske ustanove, ena je UM FERI, druga je Univerza v Sarajevu, BiH in tretja je Fachhochschule Bielefeld, Nemčija, v postopku vključevanja pa je tudi Univerza v Zagrebu.

Platforma prinaša korist vsem izobraževalnim ustanovam in organizacijam, ki organizirajo različne delavnice in izobraževanja ter želijo udeležencem podeliti potrdila o udeležbi in pridobljenem znanju, hkrati pa želijo na preprost način deliti in preveriti verodostojnost že izdanih potrdil. Platforma hkrati omogoča obstoječim informacijskim sistemom integracijo ter razvoj novih inovativnih storitev, ki temeljijo na podatkih omrežja.

Uporabljene tehnologije

Pri razvoju platforme EduCTX je bila na inovativen, a celovit način uporabljena tehnologija veriženja blokov, vključno s pametnimi pogodbami, decentraliziranim in porazdeljenim omrežjem, nezamenljivimi žetoni, kakor tudi asinhrona kriptografija. Omrežje je zasnovano na odjemalcu Parity, ki je eden od najpopularnejših in stabilnih odjemalcev za vzpostavljanje omrežij Ethereum. Pri izdelavi decentralizirane aplikacije (dApp) je bilo uporabljeno orodje Truffle, ki omogoča nalaganje pametnih pogodb na omrežje in pomoč pri izdelavi decentraliziranih aplikacij. Decentralizirana aplikacija je narejena na podlagi jezika TypeScript in ogrodja Angular ob pomoči knjižnice Web3 za povezavo z verigo blokov. Zaradi omogočanja razširljivosti rešitve je vključen tudi sistem IPFS (Inter Planetary File System) za decentralizirano in porazdeljeno shranjevanje datotek, pri čemer so vsi podatki ustrezno zaščiteni in  tako kljub decentralizirani arhitekturi dosežena skladnost z zahtevami GDPR.

Nagrado je v imenu ekipe Blockchain Lab:UM prevzel dr. Muhamed Turkanović

Idejni oče, vodja razvoja in glavni arhitekt platforme EduCTX je dr. Muhamed Turkanović, docent na Inštitutu za informatiko FERI UM, je izrazil zadovoljstvo, da so s platformo EduCTX v močni konkurenci desetih izjemnih projektov prepričali petčlansko strokovno komisijo. Ta je prepoznala izjemen prispevek platforme po vseh ocenjevalnih kriterijih – tako glede vpliva k izboljšanju poslovanja, prispevka k razvoju informacijske stroke (t. j. uporabi novih in inovativnih tehnologij in uvedbi dobrih praks) kot tudi prispevek k uveljavljanju dobrih praks na področju upravljanja informacijsko tehnoloških projektov (uporaba inovativnih in dobrih praks s področja projektnega vodenja) in nenazadnje širšo družbeno korist projekta. Zahvalil se je celotni ekipi Blockchain Lab:UM, ki je vestno in zavzeto razvijala projekt in s tem hkrati gradila dobre prakse razvoja decentraliziranih rešitev, temelječih na tehnologiji veriženja blokov.

 

Več informacij:
www.eductx.org
https://platform.eductx.org/
https://blockchain-lab.um.si/

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.