Tina Beranič

Tina Beranič
Asistent , Laboratorij za informacijske sisteme
Naziv:asist. dr. TINA BERANIČ, mag. inž. inf. in tehnol. kom.
E-mail:tina.beranic@um.si
Telefon:(02) 220-7354
Prostor:G2-M.27
Govorilne ure:povezava
Profil LinkedIn:povezava

Glavna področja raziskovanja

 • Kakovost programske opreme.
 • Programske metrike.
 • Mejne vrednosti programskih metrik.
 • Pomanjkljiva programska koda.
 • Testiranje mobilnih aplikacij.
 • Generiranje testnih primerov.

Življenjepis

 • Asistentka,  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2017 - danes
 • Mlada raziskovalka, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012 - 2017
 • Doktorica znanosti s področja računalništva in informatike, 2018
  • Doktorska disertacija: Identifikacija pomanjkljive kode na osnovi mejnih vrednosti programskih metrik
 • Magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja, 2012
  • Diplomsko delo: Vidiki zaupanja uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja
 • Diplomirana inženirka informatike in tehnologij komuniciranja (UN), 2010
  • Diplomsko delo: Vpeljava varnostne politike v srednje velikem podjetju

Pomembnejše publikacije

 • BERANIČ, Tina, PODGORELEC, Vili, HERIČKO, Marjan. Towards a reliable identification of deficient code with a combination of software metrics. Applied sciences, ISSN 2076-3417, 2018, vol. 8, no. 10, str. 1-24, ilustr., doi: 10.3390/app8101902. [COBISS.SI-ID 21779990]
 • BERANIČ, Tina, HERIČKO, Marjan. Approaches for software metrics threshold derivation: a preliminary review. V: BUDIMAC, Zoran (ur.). SQAMIA 2017, (CEUR workshop proceedings, ISSN 1613-0073, Vol. 1938). Novi Sad: Department of mathematics and Informatics, Faculty of Sciences. cop. 2017, str. 1-8. https://perun.pmf.uns.ac.rs/pracner/down/sqamia2017/paper-ber.pdf. [COBISS.SI-ID 20801046].
 • HERIČKO, Marjan, RAJŠP, Alen, HORNG-JYH, Paul Wu, BERANIČ, Tina. Using a simulation game approach to Introduce ERP concepts - a case study. V: UDEN, Lorna (ur.), LU, Wei (ur.), TING, I-Hsien (ur.). Knowledge management in organizations : proceedings, (Lecture notes in business information processing, ISSN 1865-0929, 731). Cham [etc.]: Springer. cop. 2017, str. 119-132, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-62698-7_11. [COBISS.SI-ID 20792854].
 • BERANIČ, Tina, RAJŠP, Alen, HORNG-JYH, Paul Wu, HERIČKO, Marjan. Poučevanje celovitih informacijskih rešitev z uporabo igrifikacije. V: URH POPOVIČ, Špela (ur.). Digitalizacija in mi : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2018, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 21392662]
 • KOŠIČ, Kristjan, KUHAR, Saša, KOUS, Katja, SCHWEIGHOFER, Tina. Standardi in dobre prakse s področja razvoja medicinske programske opreme = Standards and guidance documents for medical software development. Sir*ius, ISSN 2335-3252, 2016, let. 4, št. 5, str. 66-85. http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius. [COBISS.SI-ID19812630]
 • SCHWEIGHOFER, Tina, HÖLBL, Marko. Zaupanje uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, okt./nov./dec. 2014, letn. 22, št. 4, str. 187-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 18354966]
 • KARAKATIČ, Sašo, SCHWEIGHOFER, Tina. A novel approach to generating test cases with genetic programming. V: UDEN, Lorna (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), TING, I-Hsien (ur.). Knowledge management in organizations : proceedings, (Lecture notes in business information processing, ISSN 1865-1348, 224). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015, str. 260-271, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-21009-4_20. [COBISS.SI-ID 18935574]
 • SCHWEIGHOFER, Tina, PAVLIČ, Luka, HERIČKO, Marjan. Uporaba pristopa programskih produktnih linij na področju mobilnih aplikacij - praktične izkušnje = Software product line approach in the mobile applications field - practical experiences. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Informatika - neizkoriščeni dejavnik razvoja : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2014, str. 257-267, ilustr. [COBISS.SI-ID 17798934]
 • SCHWEIGHOFER, Tina, HERIČKO, Marjan. Approaches for test case generation from UML diagrams. V: BUDIMAC, Zoran (ur.). SQAMIA 2014 : proceedings. Novi Sad: Department of mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, cop. 2014, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 18206998]

Pedagoško delo

Asistentka pri predmetih:

 • Celovite informacijske rešitve (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, 2. bolonjska stopnja)
 • SQL programiranje (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)
 • Razvoj informacijskih rešitev in storitev (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, 2. bolonjska stopnja)
 • Revidiranje informacijskih sistemov (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (UN), 1. bolonjska stopnja)
 • Podatkovne baze I (1. letnik Računalništvo in informacijske tehnologije (UN), 1. bolonjska stopnja)
 • Portali in sistemi znanja (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)

Študijske izmenjave

 • Junij in julij 2014, udeležba na Erasmus intenzivnem programu "Innovation and Creativity for Complex Engineering Systems" ICCES 2014, Bosch Car Multimedia Portugal facilities in Braga, Portugal
  • Raziskava: Non-intrusive analysis of BGA components

Sodelovanje pri organizaciji konferenc

 • članica organizacijskega odbora OTS 2013 - 2018
 • članica organizacijskega odbora EAEEIE Annual Conference 2011 (European Association for Education in Electrical and Information Engineering)
 • članica organizacijskega odbora EJC 2009 (European Japanese conference)

Nagrade

Certifikati

 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • ERPsim Certified Instructor (Level 1)

Članstva

Publikacije

Izpis na COBISS-u.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.