Tina Beranič

Tina Beranič
Docent , Laboratorij za informacijske sisteme
Naziv:doc. dr. Tina Beranič, mag. inž. inf. in tehnol. kom.
E-mail:tina.beranic@um.si
Telefon:(02) 220-7354
Prostor:G2-1.N.12
Govorilne ure:link
Profil LinkedIn:link

Glavna področja raziskovanja

 • Kakovost programske opreme.
 • Programske metrike.
 • Mejne vrednosti programskih metrik.
 • Pomanjkljiva programska koda.
 • Revizija informacijskih sistemov.
 • Testiranje mobilnih aplikacij.
 • Generiranje testnih primerov.

Življenjepis

 • Docentka,  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2021- trenutno
 • Asistentka,  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2017 - 2021
 • Mlada raziskovalka, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012 - 2017
 • Doktorica znanosti s področja računalništva in informatike, 2018
  • Doktorska disertacija: Identifikacija pomanjkljive kode na osnovi mejnih vrednosti programskih metrik
 • Magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja, 2012
  • Diplomsko delo: Vidiki zaupanja uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja
 • Diplomirana inženirka informatike in tehnologij komuniciranja (UN), 2010
  • Diplomsko delo: Vpeljava varnostne politike v srednje velikem podjetju

Certifikati

Pomembnejše publikacije

 • BERANIČ, Tina, HERIČKO, Marjan. The impact of serious games in economic and business education: a case of ERP business simulation. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 2, 17 str. ISSN 2071-1050. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=85051, DOI: 10.3390/su14020683. [COBISS.SI-ID 92658435]
 • BERANIČ, Tina, HERIČKO, Marjan. Introducing ERP concepts to IT students using an experiential learning approach with an emphasis on reflection. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 18, str. 1-17. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11184992. [COBISS.SI-ID 22576918]
 • BERANIČ, Tina, RAJŠP, Alen, HERIČKO, Marjan. Spoznavanje celovitih informacijskih rešitev z uporabo igrifikacije. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 27, št. 1, str. 26-36, ilustr. ISSN 1318-1882. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0SRCY495. [COBISS.SI-ID 22279958]
 • BERANIČ, Tina, PODGORELEC, Vili, HERIČKO, Marjan. Towards a reliable identification of deficient code with a combination of software metrics. Applied sciences. 2018, vol. 8, no. 10, str. 1-24, ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app8101902. [COBISS.SI-ID 21779990]
 • BERANIČ, Tina, HERIČKO, Marjan. Comparison of systematically derived software metrics thresholds for object-oriented programming languages. Computer science and information systems. [Print ed.]. 2020, vol. 17, no. 1, str. 181-203. ISSN 1820-0214. DOI: 10.2298/CSIS181012035B. [COBISS.SI-ID 23035926]
 • PAVLIČ, Luka, HLIŠ, Tilen, HERIČKO, Marjan, BERANIČ, Tina. The gap between the admitted and the measured technical debt: an empirical study. Applied sciences. 26 July 2022, vol. 12, iss. 15, 21 str., ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app12157482. [COBISS.SI-ID 117810435]
 • PAVLIČ, Luka, BERANIČ, Tina, BREZOČNIK, Lucija, HERIČKO, Marjan. Towards a novel catalog of assessment patterns for distant education in the information technology domain. Computers & Education : an international journal. [Print ed.]. June 2022, vol. 182, 18 str., ilustr. ISSN 0360-1315. DOI: 10.1016/j.compedu.2022.104470. [COBISS.SI-ID 97440259]
 • PAVLIČ, Luka, BERANIČ, Tina, HERIČKO, Marjan. A product quality impacts of a mobile software product line : an empirical study. PeerJ computer science. 27 April 2021, str. 1-26. ISSN 2376-5992. https://peerj.com/articles/cs-434/, DOI: 10.7717/peerj-cs.434. [COBISS.SI-ID 61614595]
 • GRADIŠNIK, Mitja, BERANIČ, Tina, KARAKATIČ, Sašo. Impact of historical software metric changes in predicting future maintainability trends in open-source software development. Applied sciences. 2020, vol. 10, iss. 13, str. 1-30, ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app10134624. [COBISS.SI-ID 22514179]
 • PAVLIČ, Luka, HERIČKO, Marjan, BERANIČ, Tina. An expert judgment in source code quality research domain - a comparative study between professionals and students. Applied sciences. 2020, vol. 10, iss. 20, str. 1-13, ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app10207088. [COBISS.SI-ID 32936707]
 • KAMIŠALIĆ LATIFIĆ, Aida, ŠESTAK, Martina, BERANIČ, Tina. Supporting the sustainability of natural fiber-based value chains of SMEs through digitalization. Sustainability. 1 Oct. 2020, vol. 12, iss. 19, str. 1-19. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12198121. [COBISS.SI-ID 30765059]
 • KARAKATIČ, Sašo, BERANIČ, Tina. A novel approach to generating test cases with genetic programming. V: UDEN, Lorna (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), TING, I-Hsien (ur.). Knowledge management in organizations : proceedings. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 260-271, ilustr. Lecture notes in business information processing, 224. ISBN 978-3-319-21008-7, ISBN 978-3-319-21009-4. ISSN 1865-1348. DOI: 10.1007/978-3-319-21009-4_20. [COBISS.SI-ID 18935574]

Celotna bibilografija je dostopna na COBISS-u.

Pedagoško delo

Predavateljica pri predmetih:

 • Zanesljivost in testiranje IS (2. letnik Informatika in podatkovne tehnologije, 2. bolonjska stopnja)
 • Revidiranje informacijskih sistemov (2. letnik Informatika in podatkovne tehnologije, 2. bolonjska stopnja)
 • Elektronsko poslovanje in digitalna preobrazba (1. letnik Informatika in podatkovne tehnologije, 2. bolonjska stopnja)
 • Zagotavljanje kakovosti (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (UN), 1. bolonjska stopnja)
 • Osnove IKT (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)
 • SQL programiranje (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)

Asistentka pri predmetih:

 • Zanesljivost in testiranje IS (2. letnik Informatika in podatkovne tehnologije, 2. bolonjska stopnja)
 • Revidiranje informacijskih sistemov (2. letnik Informatika in podatkovne tehnologije, 2. bolonjska stopnja)
 • Celovite informacijske rešitve (1. letnik Informatika in podatkovne tehnologije, 2. bolonjska stopnja)
 • Razvoj informacijskih rešitev in storitev (1. letnik Informatika in podatkovne tehnologije, 2. bolonjska stopnja)
 • Zagotavljanje kakovosti (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (UN), 1. bolonjska stopnja)

V prejšnjih letih:

 • asistentka pri Podatkovne baze I (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (UN), 1. bolonjska stopnja)
 • asistentka pri Razvoj in gradnja informacijskih sistemov (2. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)
 • asistentka pri SQL programiranje (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)
 • asistentka pri Portali in sistemi znanja (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)
 • asistentka pri Praktikum I (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (UN), 1. bolonjska stopnja)
 • asistentka pri Praktikum: Spletni sistemi in vsebine (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (UN), 1. bolonjska stopnja)

Sodelovanje v delovih skupinah

 • Članica delovne skupine za promocijo FERI 2023 - trenutno

Študijske izmenjave

 • Junij in julij 2014, udeležba na Erasmus intenzivnem programu "Innovation and Creativity for Complex Engineering Systems" ICCES 2014, Bosch Car Multimedia Portugal facilities in Braga, Portugal
  • Raziskava: Non-intrusive analysis of BGA components

Sodelovanje pri projektih

 • Projekt Napovedovanja potreb po kadrih na področju digitalnih profilov
 • Projekt SmartVillages, Smart digital transformation of villages in the Alpine Space.
 • Projekt Smart SME’s.

Sodelovanje pri konferencah

 • vodja organizacijskega odbora konference OTS 2022 - trenutno
 • članica organizacijskega odbora OTS 2013 - 2019
 • članica programskega odbora OTS 2022 - trenutno
 • članica programskega odbora NWISEd - Workshop on Co-Creating New Ways of Information Systems Education 2o23
 • članica organizacijskega odbora EAEEIE Annual Conference 2011 (European Association for Education in Electrical and Information Engineering)
 • članica organizacijskega odbora EJC 2009 (European Japanese conference)

Nagrade

Članstva

Bookmark the permalink.

Comments are closed.