Tina Beranič

Tina Beranič
Asistent , Laboratorij za informacijske sisteme
Naziv:asist. dr. TINA BERANIČ, mag. inž. inf. in tehnol. kom.
E-mail:tina.beranic@um.si
Telefon:(02) 220-7354
Prostor:G2-M.27
Govorilne ure:povezava
Profil LinkedIn:povezava

Glavna področja raziskovanja

 • Kakovost programske opreme.
 • Programske metrike.
 • Mejne vrednosti programskih metrik.
 • Pomanjkljiva programska koda.
 • Revizija informacijskih sistemov.
 • Testiranje mobilnih aplikacij.
 • Generiranje testnih primerov.

Življenjepis

 • Asistentka,  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2017 - danes
 • Mlada raziskovalka, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2012 - 2017
 • Doktorica znanosti s področja računalništva in informatike, 2018
  • Doktorska disertacija: Identifikacija pomanjkljive kode na osnovi mejnih vrednosti programskih metrik
 • Magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja, 2012
  • Diplomsko delo: Vidiki zaupanja uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja
 • Diplomirana inženirka informatike in tehnologij komuniciranja (UN), 2010
  • Diplomsko delo: Vpeljava varnostne politike v srednje velikem podjetju

Pomembnejše publikacije

 • BERANIČ, Tina, PODGORELEC, Vili, HERIČKO, Marjan. Towards a reliable identification of deficient code with a combination of software metrics. Applied sciences, ISSN 2076-3417, 2018, vol. 8, no. 10, str. 1-24, ilustr., doi: 10.3390/app8101902. [COBISS.SI-ID 21779990]
 • BERANIČ, Tina, HERIČKO, Marjan. Approaches for software metrics threshold derivation: a preliminary review. V: BUDIMAC, Zoran (ur.). SQAMIA 2017, (CEUR workshop proceedings, ISSN 1613-0073, Vol. 1938). Novi Sad: Department of mathematics and Informatics, Faculty of Sciences. cop. 2017, str. 1-8. https://perun.pmf.uns.ac.rs/pracner/down/sqamia2017/paper-ber.pdf. [COBISS.SI-ID 20801046].
 • HERIČKO, Marjan, RAJŠP, Alen, HORNG-JYH, Paul Wu, BERANIČ, Tina. Using a simulation game approach to Introduce ERP concepts - a case study. V: UDEN, Lorna (ur.), LU, Wei (ur.), TING, I-Hsien (ur.). Knowledge management in organizations : proceedings, (Lecture notes in business information processing, ISSN 1865-0929, 731). Cham [etc.]: Springer. cop. 2017, str. 119-132, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-62698-7_11. [COBISS.SI-ID 20792854].
 • BERANIČ, Tina, RAJŠP, Alen, HORNG-JYH, Paul Wu, HERIČKO, Marjan. Poučevanje celovitih informacijskih rešitev z uporabo igrifikacije. V: URH POPOVIČ, Špela (ur.). Digitalizacija in mi : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2018, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 21392662]
 • KOŠIČ, Kristjan, KUHAR, Saša, KOUS, Katja, SCHWEIGHOFER, Tina. Standardi in dobre prakse s področja razvoja medicinske programske opreme = Standards and guidance documents for medical software development. Sir*ius, ISSN 2335-3252, 2016, let. 4, št. 5, str. 66-85. http://www.si-revizija.si/publikacije/revija-sirius. [COBISS.SI-ID19812630]
 • SCHWEIGHOFER, Tina, HÖLBL, Marko. Zaupanje uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, okt./nov./dec. 2014, letn. 22, št. 4, str. 187-201, ilustr. [COBISS.SI-ID 18354966]
 • KARAKATIČ, Sašo, SCHWEIGHOFER, Tina. A novel approach to generating test cases with genetic programming. V: UDEN, Lorna (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), TING, I-Hsien (ur.). Knowledge management in organizations : proceedings, (Lecture notes in business information processing, ISSN 1865-1348, 224). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015, str. 260-271, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-21009-4_20. [COBISS.SI-ID 18935574]
 • SCHWEIGHOFER, Tina, PAVLIČ, Luka, HERIČKO, Marjan. Uporaba pristopa programskih produktnih linij na področju mobilnih aplikacij - praktične izkušnje = Software product line approach in the mobile applications field - practical experiences. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Informatika - neizkoriščeni dejavnik razvoja : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2014, str. 257-267, ilustr. [COBISS.SI-ID 17798934]
 • SCHWEIGHOFER, Tina, HERIČKO, Marjan. Approaches for test case generation from UML diagrams. V: BUDIMAC, Zoran (ur.). SQAMIA 2014 : proceedings. Novi Sad: Department of mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, cop. 2014, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 18206998]

Pedagoško delo

Asistentka pri predmetih:

 • Celovite informacijske rešitve (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, 2. bolonjska stopnja)
 • SQL programiranje (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)
 • Razvoj informacijskih rešitev in storitev (1. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, 2. bolonjska stopnja)
 • Revidiranje informacijskih sistemov (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (UN), 1. bolonjska stopnja)
 • Podatkovne baze I (1. letnik Računalništvo in informacijske tehnologije (UN), 1. bolonjska stopnja)
 • Portali in sistemi znanja (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja (VS), 1. bolonjska stopnja)

Študijske izmenjave

 • Junij in julij 2014, udeležba na Erasmus intenzivnem programu "Innovation and Creativity for Complex Engineering Systems" ICCES 2014, Bosch Car Multimedia Portugal facilities in Braga, Portugal
  • Raziskava: Non-intrusive analysis of BGA components

Sodelovanje pri organizaciji konferenc

 • članica organizacijskega odbora OTS 2013 - 2019
 • članica organizacijskega odbora EAEEIE Annual Conference 2011 (European Association for Education in Electrical and Information Engineering)
 • članica organizacijskega odbora EJC 2009 (European Japanese conference)

Nagrade

Certifikati

 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • ERPsim Certified Instructor (Level 1)

Članstva

Publikacije

Izpis na COBISS-u.

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Our company collects this data to be able to provide services to you. We process this data according to our Privacy Policy. If you consent to our usage of your data, click this checkbox.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.