Nagrada za najboljši poster

Člani Inštituta za informatiko (M. Heričko, A. Rajšp in T. Beranič) so na deseti mednarodni delavnici DAMSS 2018 Data Analysis Methods for Software Systems prejeli nagrado za najboljši poster (Best Poster Award) z naslovom »Gamification for Engaging IT students in the ERP Course: A Case Study«.

Predstavili so dvoletne izkušnje z vpeljavo in uporabo poslovne igre simulacije ERPsim pri predmetu Celovite informacijske rešitve na magistrskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja. Rezultati kažejo, da je seznanitev in uvajanje v celovito rešitev SAP ERP s pomočjo igrifikacije odlično sprejeta med študenti, poveča njihovo sodelovanje in angažiranost, vodi do boljših učnih rezultatov, kvantitativni podatki kažejo na izboljšano dojeto uporabnost rešitve ter signifikatno povečanje skupne ocene predmeta po študentskih anketah, po katerih je bil predmet Celovite informacijske rešitve ocenjen z visokih 1,88.

Plakat oz. poster je grafično oblikovala Saša Kuhar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.